Ze zijn geland: ‘UFO-partij’ SOPN steeds meer met beide benen op de grond

Tags: ,

Er werd wat afgelachen in de media toen Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland (SOPN) begin dit jaar werd opgericht. Een nieuwe politieke partij van aluhoedjes, die aankondigt vanuit het niets 76 Kamerzetels te veroveren, kan het nog gekker? Omdat the truth volgens ons niet in de standaardreflex, maar out there te vinden is, bezochten wij afgelopen vrijdag de presentatie van SOPNs’ kandidatenlijst in Soest.

Liefdevolle partij
Het is gezellig druk als we binnenkomen in het verkiezingscafé van SOPN, een oer-Hollandse zaal met kantine op het terrein van Niburu. Er zijn zo’n honderd aanwezigen.
Partijvoorzitter Anton Teuben, geflankeerd door lijsttrekker en principieel zorgverzekeringweigeraar Johan Oldenkamp, verzorgt het openingswoord: “SOPN is een liefdevolle partij. Via burgerparticipatie willen wij de democratie herstellen. Wij zijn een partij voor de mensen.”
Daarna zingt Tabitha Wasbauer, nummer 4 op de lijst, het SOPN-verkiezingslied op de melodie van ‘Oh Waterlooplein’. “Sorry, ik heb thuis op een ongestemde gitaar geoefend”, verontschuldigt zij zich na het eerste couplet en ze begint van voren af aan. Iedereen zingt vrolijk mee.
Vervolgens neemt Teuben weer het woord en presenteert de kandidatenlijst. Het is een behoorlijk lange lijst: zelfs de kieskring Bonaire zal binnenkort vertegenwoordigd zijn. De verdeling man/vrouw is 2:1; waar mogelijk heeft men een keurige om-en-om-verdeling toegepast. Teuben: “Onze kandidaten praten bij voorkeur uit het hart. Wel hebben we ervoor gekozen om hen mediatraining te geven.”

Participatie
Na een korte pauze volgen nog voorstelrondes, waarna we uitgebreid en uitermate vriendelijk te woord worden gestaan door enkele kandidaten.

SOPN is in de media al omgedoopt tot ‘UFO-partij’, maar de SOPN-ers zijn daar zelf niet blij mee. “Liever stond ik bekend als participatiepartij, of talentontwikkelingpartij”, vertelt bestuurslid en nummer 3 op de lijst Geert Vousten. “Het woord ‘UFO’ komt slechts één keer in ons partijprogramma voor. Wij streven naar totale openheid van de overheid. Als voorbeeld noemen we informatie over UFO’s, maar het gaat ons om openheid op alle terreinen.”
Vousten heeft alle vertrouwen in de horizontale participatiestructuur van de SOPN. “SOPN is geen stichting en moet het voorlopig hebben van giften en renteloze leningen.”

Kandidaat Paul ‘Pi-Qui’ Baltink (nummer 7) legt eveneens de nadruk op directe betrokkenheid van de burger. “Het is tijd om voor verandering te kiezen. Referenda spelen daarbij een belangrijke rol .” Baltink zou ook voorstander zijn van een zogeheten ‘Robin Hood-tax’ voor aandelentransacties.

Ontstaansgeschiedenis
SOPN bestaat al langer dan vandaag en heette aanvankelijk ‘Soeverein Onafhankelijk Persbureau Nederland’. Deze Winsumse beweging van Anton Teuben ontstond 10 jaar geleden uit onvrede over de informatievoorziening van overheid en mainstream media ten aanzien van chemtrails, straling, vaccinaties en – jawel – UFO´s. In 2003 kwam Niburu daar nog als goed bezocht internetplatform bij.

De recente politieke aspiraties van Teuben c.s. zijn, hoe kan het ook anders in Nederland, niet zonder interne strubbelingen voorbij gegaan.

In 2011 was er gedoe bij Niburu, wat resulteerde in het vertrek van twee beheerders. Zij richtten na hun afscheid de website Urubin op.

Begin dit jaar splitste toenmalig partijvoorzitter Janneke Tops zich van SOPN af, omdat zij het niet eens was met de koers van de partij. Tops nam de domeinnaam SOPN.net mee.

Partijprogramma en financiële onderbouwing
Het partijprogramma van SOPN ziet er gedegen uit en is gebaseerd op vier pijlers: Samenhang, Openheid, Participatie en Natuurzuiver. De partij wil onder meer een einde maken aan onze op schulden gebaseerde economie, een basisinkomen voor iedereen garanderen, de roofbouw op onze aarde een halt toe roepen, een volledig transparante overheid creëren en de kiezer vaker dan eens per vier jaar directe invloed geven. Daarom legt de partij ook na de verkiezingen alle belangrijke keuzes voor aan haar kiezers; is tachtig procent voor een maatregel, dan stemt ook tachtig procent van de fractie voor het voorstel. “Wij vertegenwoordigen het volk”, zegt Teuben. “Een groot verschil met de huidige politici; die vertegenwoordigen de macht, het geld.”

Over geld gesproken: SOPN heeft de financiële kant van haar programma nog niet laten doorrekenen door het CPB, omdat men daarmee wil wachten tot augustus, na de definitieve toelatingsbeslissing van de kiesraad. Wel heeft lijsttrekker Oldenkamp inmiddels een financiële onderbouwing gepubliceerd.

Is SOPN wel levensvatbaar?
Wat je ook van de afwijkende en soms ietwat merkwaardige standpunten van SOPN mag vinden, heel hard roepen dat we hier te maken hebben met een stel zweverige ‘gekkies’ doet die beweging tekort. SOPN is niet gisteren ontstaan; de partij heeft enthousiaste aanhangers en vrijwilligers en komt redelijk georganiseerd over. Er is duidelijk nagedacht over programma en financiering. Verder valt op dat internetdemocratie een belangrijke plaats inneemt in alles wat SOPN communiceert.

SOPN lijkt vooral een typisch Nederlandse partij van vriendelijke, betrokken mensen, die vanuit hun overtuigingen veranderingen willen bewerkstelligen.

Het valt nog te bezien of de pioniers van SOPN er op 12 september in slagen om zeeën van ruimte in de Tweede Kamer te koloniseren. In Den Haag schijnt men er al serieus rekening mee te houden: “Ik heb al twee keer met Rutte gesproken”, aldus partijvoorzitter Teuben. Wij zijn benieuwd.

 
 
Toon / Verberg Reacties  
 
Sinds september 2017 moet je ingelogd zijn op Facebook om hieronder meer dan de standaard aantal reacties te laden.
Het gaat hier helaas om een verandering die Facebook zelf heeft doorgevoerd.
Maar je kunt ook reageren via Disqus.
Als iedereen slaapt, zijn wij wakker.