Horrorproject Grote Grazers in de Oostvaardersplassen

Wie onverschillig over dierenleed in Oostvaardersplassen doet heeft de Natuurlijke Processen-ideologie juist het béste begrepen