Voorbij het eigen gelijk
 
 
avatar
     
Column

Wijnspraak; wat stelt de kwaliteit van een wijndocent voor?

Wijn is ‘in’, zoals dat heet. Daarom melden zich steeds meer zetzetpeeërs als ‘wijnleraar’. Een ruime categorie daarvan is er nooit voor opgeleid. En wat ze zoal rekenen, kan ook stevig verschillen. De chiquere wijnleraren noemen zich ‘wijndocent’ en moeten daarvoor examens afleggen. Dat kan bijvoorbeeld bij het Wijninstituut. Maar ook bij die gediplomeerden lopen de overdrachtskwaliteiten nogal uiteen. De ene laat je zelf het meeste werk doen. De ander praat de cursustijd vol met weterij die ook in boeken staat. Vakmensen zijn het, zeggen ze bij de Associatie van Wijndocenten. Als ze daar tenminste als clublid zijn gebotteld. Zie het als een soort verbond dat staat voor ‘ervaren’ en ‘onafhankelijke’ kennisoverdragers. En die mogen pas binnen als de ‘toelatingscommissie’ gunstig adviseert en de zittende leden het daarmee eens zijn. ‘Passie voor wijn’, moeten ze ook al hebben. Evenals ‘professionaliteit’, een mistig begrip dat verder niet wordt gedefinieerd. Dus wat zou er dan fout kunnen gaan met zo’n wijncursus?

De Associatie heeft ook een eigen website. En daar verschijnen van de hand van deze wijnweters ook columns. Het archief komt amper tot een half dozijn totaal, maar goed: het begin is gemaakt. Die schrifturen voldoen wel niet aan de criteria op grond waarvan een waarachtige column recht wordt gedaan, maar daar kniezen we even niet over.

Missers
De Associatie hecht, zo wordt ons bij herhaling verzekerd, vooral aan kwaliteit. Dus daarin zal die website met die ‘columns’ ook wel uitblinken, ben je geneigd te denken. Helaas: bij de openingstekst gaat het al mis. ‘Regelmatig VIND u hier columns’, staat er. En pal daarnaast wordt het woord wijncolumn in tweeën gehakt, alsof er geen taalregel-politie meer bestaat. De Asso’s vinden die missers bovendien voor herhaling vatbaar, want even later is het opnieuw prijs. Wie vervolgens op de meest actuele column klikt, krijgt een slok proza van ene Ton Wortelboer, vanaf nu ook bekend als interpunctie-terrorist. Wat die uit z’n toetsenbord ramt, geeft een aardige indruk van hetgeen de Associatie nog onder het hoofd ‘kwaliteit’ wil rangschikken.

Afgebroken

Enkele citaten:

”Op zeker is dat de mensen anders weggaan dan dat ze komen”.
”Vaak nerveus bij aanvang.wie ben ik tussen al die anderen.zijn anderen wellicht beter dan ikzelf en noem maar tal van redenen”.
”Zo snel als de markt verandert zo snel moet je ook op de hoogte zijn van de veranderende markt”.
”Omdat beide stappen onder leiding gaan van een ervaren wijndocent blijft het een voorrecht om te doen”.

Je zult maar aan zo’n wijndocent worden overgeleverd. En hij is nog wel ‘geselecteerd’ op ‘didactische’ vaardigheden. Daar hoort bevattelijk formuleren toch ècht bij. Daarom lijkt het mij niet onverstandig de ‘toelatingscommissie’ zich ook te laten buigen over de toelaatbaarheid van columns. Met dit voorbeeld wordt het imago van de Associatie eerder afgebroken dan opgevijzeld. Om nog maar te zwijgen van andere website-teksten waarvoor docenten zich zouden moeten schamen. Zolang daar de armoe regeert, wekken hoogdravende pretenties alleen maar de lachlust op.

   
 
 
Toon / Verberg Reacties  
 
Sinds september 2017 moet je ingelogd zijn op Facebook om hieronder meer dan de standaard aantal reacties te laden.
Het gaat hier helaas om een verandering die Facebook zelf heeft doorgevoerd.
Maar je kunt ook reageren via Disqus.
Als iedereen slaapt, zijn wij wakker.