Bewijs: partijkartel bestaat, meeste burgemeesters afkomstig van kartelpartijen CDA, VVD, PvdA

6 procent benoemde burgemeesters lid van D66 (die partij van de gekozen burgemeester)