De stem van ouderen weegt te zwaar in politieke besluitvorming

Een onrechtvaardigheid die om een oplossing vraagt