Discriminatie tussen mens en dier – Een kritiek op het speciecisme

Een beetje de intersoortelijke variant van racisme dus