Video – Roelof Bisschop (SGP) legt in 3 minuten en 7 seconden de gevaren van het Pact van Marrakesh uit

Over enkele maanden tekent de regering het ‘Pact van Marrakesh‘ dat de rechten van vluchtelingen regelt. Nederland doet dat in VN-verband. De vluchtelingen krijgen daardoor veel meer rechten op steun en verblijf dan nu het geval is. Roelof Bisschop (SGP) legt de gevaren van dat pact uit.