Doneer aan TPO
 

Allochtone ouders dumpen lastige puber vaak in land van herkomst

Onderzoekers willen dat deze kinderen in Nederland hulp krijgen

Door: , 10:38, 07 februari 2019
Pubers. Twee jongens kijken een meisje na in de gang van school. ANP XTRA ROOS KOOLE

Onderzoekers willen dat deze kinderen in Nederland hulp krijgen

Minderjarige jongeren met een migratieachtergrond worden vanwege opvoedproblemen regelmatig achtergelaten in het buitenland. Dat staat in een onderzoek door Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) in samenwerking met het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) naar motieven van ouders.

Volgens de onderzoekers zijn de ouders zich niet bewust van de ernstige gevolgen die achterlating voor een kind kan hebben. Ze noemen het een vorm van kindermishandeling. Ze stellen dat bespreekbaar maken van opvoedproblemen een belangrijke sleutel is om achterlating van kinderen door hun opvoeders te voorkomen.

“Achtergelaten worden in het buitenland heeft voor jongeren vaak ernstige gevolgen. Ouders zijn zich daar nauwelijks van bewust. Zij zien achterlating als een tijdelijke oplossing voor de problemen thuis of als positieve vorm van heropvoeding. Voorkomen is beter. Bijvoorbeeld door ouders met een migratieachtergrond eerder én beter te ondersteunen bij opvoedingsvragen”, zegt Diny Flierman, manager Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating.

Voor sommige ouders met een migratieachtergrond is het volgens het onderzoek best ingewikkeld om een kind in Nederland op te voeden. Kinderen leren sneller de (nieuwe) taal, zijn mondiger, hebben andere omgangsvormen en normen en opvattingen.

De onderzoekers komen met concrete aanbevelingen voor hulpverleners, sociale wijkteams en gemeenten om ouders te helpen. Ze stellen onder meer voor om laagdrempelige voorlichting te organiseren in buurthuizen en consultatiebureaus en themabijeenkomsten op school. Ook zouden professionals veel eerder het gesprek aan moeten gaan met ouders met kinderen in de pubertijd.

(ANP)

 
 
 

Advertentie

 
 
 

Inloggen TPO+

 
 
 
 
 

 

(Be)Spaarvarken

Vergelijk en steun direct TPO! Voor iedere aankoop krijgt TPO een vergoeding.

 

  True managed webspace