Doneer aan TPO
 

Subsidieregelingen voor zonnepanelen in 2019

Met name voor zakelijke gebruiker veel fiscale voordelen

Door: , 14:05, 09 maart 2019
Een monteur plaatst zonnepanelen op het dak van een woonhuis. ANP KOEN VAN WEEL

Met name voor zakelijke gebruiker veel fiscale voordelen

Zonnepanelen zijn een geweldige manier om energie op te wekken zonder co2-uitstoot te veroorzaken. Het grote nadeel is echter de nog altijd redelijk hoge aanschafprijs. Maar er bestaat een aantal subsidieregelingen en er zijn mogelijkheden tot fiscale voordelen. Hierbij moet eerst onderscheid gemaakt worden tussen particuliere en zakelijke gebruikers. En tussen regelingen met betrekking tot de aanschaf en montage, en regelingen met betrekking tot energieoverschotten bij veel zonneschijn.

Voor de particulier zijn momenteel geen concrete subsidieregelingen van toepassing bij de aanschaf of installatie, maar bestaat wel de mogelijkheid om de btw bijna volledig terug te krijgen. Deze regeling uit 2018 is dit jaar ook nog geldig.

Subsidie zonnepanelen voor 2019 zit er dus voor de particulier niet in. Maar er zijn uitzonderingen mogelijk. Want de landelijke overheid gaat geen subsidies geven, maar in sommige gemeenten kunt u wel lokale subsidies opstrijken, of gunstige financieringsmogelijkheden aangereikt krijgen.

Als u een eigen woning heeft is er wel een regeling beschikbaar waarmee u tegen een zeer lage rente een lening kunt afsluiten voor het aanschaffen van zonnepanelen. Als extra voorwaarde zult u dan ook een andere duurzame investering moeten doen zoals het aanbrengen van extra isolatie. Deze energiebespaarlening is eigenlijk bedoeld als stimulans voor mensen die niet uit eigen middelen een zonnepaneel aan kunnen schaffen.

Op NOS.nl staat te lezen dat de salderingsregeling voor energieoverschotten met een jaar is verlengd. Deze zou eigenlijk al dit jaar stoppen omdat het een te dure regeling wordt nu steeds meer mensen zonnepanelen hebben. Het kabinet belooft de salderingsregeling te vervangen met een andere enigszins vergelijkbare regeling die het kabinet minder zal kosten. Het gaat om een zogenaamde terugleversubsidie. Hoewel de vergoeding voor teruggeleverde energie in de toekomst dus zal dalen is er wel investeringszekerheid voor zowel bezitters van zonnepanelen als voor hen die ze nog aan willen schaffen.

Zakelijk is er meer mogelijk. Al moet wel opgemerkt worden dat het vrijwel standaard gaat om subsidie in de vorm van extra fiscale aftrek. Dat betekent ook dat uw onderneming winst moet maken om van deze voordelen te kunnen profiteren.

Er zijn grofweg drie mogelijkheden om subsidie te ontvangen. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), Energie-Investeringsaftrek (EIA) en SDE+ subsidie voor grotere projecten.

De KIA heeft als doel om het investeren in bedrijfsmiddelen te stimuleren. Met deze regeling kunt u tot maximaal 28% van uw investering in zonnepanelen extra aftrekken van uw winst. Dat kan dus oplopen tot forse bedragen.

De fiscale aftrek voor de EIA hiervoor bedroeg in 2018 jaar 55,5%. De overheid wil het percentage dit jaar terugbrengen naar 45 procent. Wie in aanmerking wil komen voor deze subsidie moet minimaal 25 kW genereren. Wat in de praktijk neerkomt op zo’n 85 zonnepanelen. Hierbij kan maximaal €750,- per kW worden afgetrokken.

Jaarlijks worden er met de SDE+ subsidies verstrekt op basis van de hoeveelheid hernieuwbare energie die wordt opgewekt. Vooral non-profit bedrijven kunnen hier baat bij hebben omdat het gaat over wat grotere projecten. Denk hierbij aan 15.000 wp (wattpiek), oftewel ongeveer 60 zonnepanelen. De overheid vergoedt dan het verschil tussen de kosten van grijze en groene stroom.

 
Tags:
 
 
   

Advertentie

 
 
 

Inloggen TPO+

 
 
 
 
 

 

(Be)Spaarvarken

Vergelijk en steun direct TPO! Voor iedere aankoop krijgt TPO een vergoeding.

 

  True managed webspace