Doneer aan TPO
 

OVV over Monster van Den Dolder: ‘Overheid tekortgeschoten in beschermen samenleving’

Minister Dekker: 'Rapporten schetsen pijnlijk beeld, ik ben diep geraakt'

Door: , 10:05, 28 maart 2019

Minister Dekker: 'Rapporten schetsen pijnlijk beeld, ik ben diep geraakt'

Diverse instanties hebben steken laten vallen bij het overplaatsen en toekennen van vrijheden aan Michael Panhuis, de man die in 2017 Anne Faber vermoordde. Daarmee is het risico voor de samenleving van zijn overplaatsing van de gevangenis naar de kliniek in Den Dolder niet goed ingeschat.

De overheid is tekortgeschoten in de bescherming die de samenleving van haar mag verwachten. Dat constateert minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) na lezing van de rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en de Inspectie Justitie & Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Hij neemt alle aanbevolen maatregelen over.

De rapporten schetsen een “pijnlijk beeld”, stelt Dekker, die schrijft “diep geraakt” te zijn.

Het onderzoek schetst een beeld van een sector “waarin de nadruk ligt op zorg voor de patiënt en veel minder op de taak om de samenleving te beschermen tegen de risico’s van terugkerende delinquenten”.

Bij de geleidelijke terugkeer van Michael Panhuis in de samenleving na zijn gevangenisstraf voor een dubbele verkrachting, is totaal niet gekeken of zijn hernieuwde vrijheden een gevaar zouden opleveren voor de omgeving. Dat is slechts een van de lange rij aan fouten die door de hele keten is gemaakt. Dat is de vernietigende conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een donderdag gepubliceerd rapport. Tijdens Panhuis’s resocialisatietraject in een instelling in Den Dolder vermoordde hij de 25-jarige studente Anne Faber.

“In de vier jaar dat Michael Panhuis forensische zorg ontving, zijn de Dienst Justitiële Inrichtingen en de forensische instelling in Den Dolder niet nagegaan welke risico’s van hem uitgingen en hoe groot de kans was dat hij opnieuw een ernstig delict zou plegen”, aldus de OVV in het rapport.

In de gevangenis in Vught kwam Panhuis terecht op de psychiatrische afdeling. Die afdeling had advies moeten inwinnen bij het Openbaar Ministerie over meer vrijheden voor Panhuis “Het PPC heeft ten onrechte niet expliciet om advies gevraagd”, schrijven de Inspecties.

Ook in FPA Roosenburg, de forensische kliniek waarnaar hij werd overgeplaatst, is onvoldoende gekeken wat voor risico’s voor de maatschappij er waren als Panhuis meer vrijheden zou krijgen. De inspecties rekenen dat niet alleen de kliniek, maar ook de PPC Vught en de Dienst Justitiële Inrichtingen aan.

Anp

 
 
 

Steun direct Redactie

Doe een rechtstreekse donatie aan deze auteur en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken:
(Dit stuurt je naar een betalingspagina)

BetaallinkOf doneer direct een bedrag via deze betaallink

Om administratieve redenen moet je donatie via het formulier minimaal 5 Euro zijn. Heb je vragen over TPO en donaties? Mail naar [email protected]. Bitcoins doneren? Kijk hier voor meer informatie. Of doe hier een donatie aan TPO via creditcard.

Advertentie

 
 
 

Inloggen TPO+

 
 
 
 
 

 

(Be)Spaarvarken

Vergelijk en steun direct TPO! Voor iedere aankoop krijgt TPO een vergoeding.

 

  True managed webspace