Politiek

PVV wil af van voorrang statushouder op woning, JA21, BBB, FvD, Van Haga steunen voorstel

01-06-2022 08:48

Villa
Shutteratock.

Er lijkt in de Tweede Kamer nog weinig steun voor het initiatiefwetsvoorstel van PVV-Kamerlid Alexander Kops. Hij wil met zijn voorstel realiseren dat het voor gemeenten onmogelijk wordt statushouders voorrang te geven op huisvesting, enkel vanwege het feit dat zij statushouder zijn. Iedere woningzoekende zou daardoor gelijke kansen krijgen.

Dinsdagavond vond het eerste inhoudelijke debat over het voorstel plaats in de Tweede Kamer. Van de aanwezige partijen spraken de PVV, Forum voor Democratie, Wybren van Haga, JA21 en de BoerBurgerBeweging (BBB) hun steun uit. Zo gaf Caroline van der Plas (BBB) aan dat de voorrang van statushouders op sociale huurwoningen niet langer uit te leggen is aan de bevolking. Daarmee komt volgens haar het “draagvlak voor de opvang van vluchtelingen in gevaar”.

Geen concrete oplossing

Volgens tegenstanders draagt het wetsvoorstel geen concrete oplossing aan voor de nu stokkende doorstroom van statushouders. Zo betoogt Kamerlid Jaco Geurts (CDA) dat de taakstelling voor gemeenten, om halfjaarlijks een bepaald aantal statushouders te huisvesten, blijft bestaan. Anne-Marijke Podt (D66) heeft het over “lelijke politiek dat statushouders als zondebok worden aangewezen”. Volgens haar ligt het probleem bij het woningtekort, niet bij “mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld”.

Tijdelijke woningen

Ook VVD-Kamerlid Peter de Groot ziet haken en ogen. Wel staat hij achter het idee dat gemeenten niet gedwongen moeten worden statushouders met voorrang te huisvesten. De Groot pleit voor tijdelijke woningen voor statushouders, zodat de doorstroom vanuit asielzoekerscentra op gang komt. Een verbod op voorrang van statushouders kan ook de doorstroom van deze groep naar tijdelijke woningen in de weg staan. Dat is de reden waarom de VVD’er nog niet volledig is overtuigd.

De behandeling van het wetsvoorstel vindt plaats in een tijd dat er veel discussie is over de huisvesting van statushouders. Vorige week kondigden minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) en staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) aan dat provincies gaan controleren of gemeenten voldoende statushouders huisvesten. Dat gebeurt aan de hand van een halfjaarlijks taakstelling. Veel van de statushouders zitten desondanks nog altijd in overvolle asielzoekerscentra.
Anp


 
 

Advertentie

True managed webspace

Lees ook deze artikelen

Vluchtelingen

Kabinet geeft vergunning opvang asielzoekers in hotel Tubbergen, passeert gemeente

Vluchtelingen

69% Holland wil tijdelijke asielstop

Vluchtelingen

35% NL tegen azc in eigen gemeente, 34% NL vóór azc in eigen gemeente

Burgemeester Tilburg (VVD) neemt Staats Asielzaken Van der Burg (VVD) niet serieus

Van der Valk Hotel Leusden

80 minderjarige alleenstaande asielzoekers gaan in Van der Valk Hotel Leusden wonen

Alexander Kops en Geert Wilders – Wooncrisis? Niet voor statushouders

Vluchtelingen

Regering heeft 1,2 miljoen euro over voor bestrijden overlast asielzoekers

Vluchtelingen

Overheid zoekt 13.500 woonruimtes voor ‘statushouders’ in tweede helft 2022

Den Haag

Richard de Mos – Wijken gaan ten onder aan bevolkingsgroei

Vluchtelingen

Eduard Bomhoff – Wie uit een veilig land komt is geen asielzoeker

Homs, Syrië

Juliaan van Acker – Meer immigratie hier, meer ellende daar

Bootvluchtelingen

Rode Kruis: ‘Ieder die zich meldt aan buitengrens moet toegang krijgen tot asielprocedure’

BRIEFJE VAN JAN – Aan de stameloma

BRIEFJE VAN JAN – Aan Mark Rutte

Bomvol COA verwacht nog voller te worden, 3500 extra plekken nodig

BRIEFJE VAN JAN – Aan Ankie Broekers-Knol

BRIEFJE VAN JAN – Aan Bente Becker

Gemeenten sturen brandbrief vanwege grote instroom woningzoekende asielzoekers

Podcasts

TPO Podcast 378 met Roderick Weekendkrant en Bert Vredestolerantie

Lees verder

TPO Podcast 376 met Bert Sinterklaasboot en Sint Nicolaas Veelo

Lees verder