Nieuws

President Biden tekent wet voor klimaat, belastingen, gezondheidszorg, pakket van $430 miljard

16-08-2022 23:07

USA President Joe Biden
Joe Biden, United States President, 2022. Marlin360 / Shutterstock.com

Washington, 16 aug. (Reuters) – President Joe Biden heeft dinsdag een wetsvoorstel van 430 miljard dollar ondertekend dat wordt gezien als het grootste klimaatpakket in de geschiedenis van de VS, bedoeld om de binnenlandse uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de prijzen van geneesmiddelen op recept te verlagen.

Op een evenement in het Witte Huis werd Biden bijgestaan door Democratische leiders, waaronder senator Joe Manchin van West Virginia, wiens steun van cruciaal belang was voor de goedkeuring van de Inflation Reduction Act binnen de Democratische partij, nadat hij zich aanvankelijk tegen een soortgelijke maatregel had verzet.

“Joe, we hebben nooit getwijfeld”, zei Biden over Manchin.

Republikeinen bekritiseren

Biden gebruikte het evenement om de Republikeinen te bekritiseren terwijl hij een reeks van door de Democraten geleide wetgevende overwinningen probeerde te gebruiken om de Democraten een duwtje in de rug te geven bij de tussentijdse verkiezingen van het Congres in november.

“Op dit historische moment kozen de Democraten de kant van het Amerikaanse volk en kozen alle Republikeinen de kant van de speciale belangen”, zei Biden. “Elke Republikein in het Congres stemde tegen deze wet.”

De wetgeving ter bestrijding van de klimaatverandering en ter verlaging van de prijzen van geneesmiddelen op recept heeft tot doel de binnenlandse uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het zal ook Medicare in staat stellen om te onderhandelen over lagere geneesmiddelenprijzen voor ouderen en ervoor zorgen dat bedrijven en de rijken de belastingen betalen die zij verschuldigd zijn. Democraten zeggen dat het zal helpen de inflatie te bestrijden door het federale tekort te verminderen.

Kritiek Republikeinen

De Republikeinse Senaatsleider Mitch McConnell zei dat de nieuwe wet een averechts effect zal hebben.

“Democraten hebben Amerikanen vorig jaar bestolen door onze economie in een recordinflatie te storten. Dit jaar is hun oplossing om het een tweede keer te doen. De wet die president Biden vandaag heeft ondertekend, betekent hogere belastingen, hogere energierekeningen en agressieve IRS-audits”, zei hij, verwijzend naar de Internal Revenue Service (IRS), de Amerikaanse belastingdienst.

(c) Copyright Thomson Reuters 2022 – Vertaald door TPO.

***

WASHINGTON, Aug 16 (Reuters) President Joe Biden on Tuesday signed into law a $430 billion bill that is seen as the biggest climate package in U.S. history, designed to cut domestic greenhouse gas emissions as well as lower prescription drug prices.

At a White House event, Biden was joined by Democratic leaders including Senator Joe Manchin of West Virginia, whose support was crucial to passage of the Inflation Reduction Act along party lines after he had initially opposed a similar measure.

“Joe, we never had a doubt,” Biden said of Manchin.

Biden used the event to criticize Republicans as he sought to use a string of Democratic-led legislative victories to help boost Democrats in congressional midterm elections in November.

“In this historic moment, Democrats sided with the American people and every single Republican sided with the special interests,” said Biden. “Every single Republican in Congress voted against this bill.”

The legislation to fight climate change and lower prescription drug prices aims to cut domestic greenhouse gas emissions. It will also allow Medicare to negotiate lower drug prices for the elderly and ensure that corporations and the wealthy pay the taxes they owe. Democrats say it will help combat inflation by reducing the federal deficit.

Senate Republican leader Mitch McConnell said the new law will have an opposite impact.

“Democrats robbed Americans last year by spending our economy into record inflation. This year, their solution is to do it a second time. The partisan bill President Biden signed into law today means higher taxes, higher energy bills, and aggressive IRS audits,” he said, referring to the Internal Revenue Service.

(c) Copyright Thomson Reuters 2022


 
 

Advertentie

True managed webspace

Lees ook deze artikelen

Ron DeSantis

‘Republikeinse gouverneurs DeSantis en Abbott volgen draaiboek segregatiebeweging’

likes

Joe Biden wil social mediabedrijven verantwoordelijk houden voor verspreiden haat

President Joe Biden: ‘Blanke supremacisten zullen niet het laatste woord hebben’

USA President Joe Biden

President Joe Biden wil in 2023 maximaal 125.000 asielzoekers toelaten in VS

Joe Biden

President Joe Biden spreekt over ‘MAGA-republikeinen, extreem-rechts en Trumpies’

USA President Joe Biden

President Joe Biden: ‘Niet álle aanhangers van Trump zijn bedreiging voor natie’

President Joe Biden: ‘Bondgenoten Trump ondermijnen democratie Verenigde Staten’

Dollar

De impact van kwijtschelden studieleningschuld door Joe Biden

VS: ‘Kwijtschelden studieleningen kan zorgen voor deflatie’

President Biden bevestigt: tot 20.000 dollar per persoon aan studieleningen kwijtgescholden

USA President Joe Biden

‘President Joe Biden gaat 10.000 dollar per student aan studieschuld kwijtschelden’

USA President Joe Biden

VS: Sommige Democraten houden liever afstand van president Joe Biden

President Biden pusht nieuwe abortusrechten die ook mannen moet aanspreken

Minuteman III

VS doen eerder uitgestelde paraatheidstest met nucleaire Minuteman III ICBM

Republikeinen in Alaska en Wyoming doelwit van wraak Donald Trump

USA President Joe Biden

Bloomberg: ‘Joe Biden gaat zich opnieuw verkiesbaar stellen in 2024’

Republeinse Senator: FBI stopte informatie over Hunter Biden in doofpot

President Biden tegen oliebedrijven: Pomp meer olie of anders grijp ik in

TPO Podcast vrijdag: slechts 1 euro