Doneer aan TPO
 
 
avatar

Paul Hekkens is econoom en cultureel antropoloog. Hij publiceerde onder andere bij De Volkskrant en ThePostOnline.

Jort Kelder verzuimt journalistieke taak

Zegt debat Baudet en Klaver af zonder goede reden

Paul Hekkens, 14:16 PM, 19 maart 2019

Beloofd is beloofd! Thierry Baudet en Jesse Klaver zouden met elkaar de degens kruisen. Het lijkt me ook een relevant debat, want zowel FvD als GroenLinks zijn potentiële winnaars bij de komende verkiezingen. Bovendien staan beide partijen voor een heel verschillend standpunt inzake klimaatbeleid. Lees ook – Buitenhof cancelt debat tussen Thierry Baudet (FvD) en Jesse Klaver

Een warmtepomp om de energie van een theelichtje uit te sparen

Radicaal van het gas af ook voor voorstanders CO2-reductie niet de beste oplossing

Paul Hekkens, 21:52 PM, 06 maart 2019

“De gewone gasketel, als ik die aan doe dan krijg ik het warm in de winter. Dat krijg ik met de warmtepomp nooit!” Aan het woord is ervaringsdeskundige Robert-Jan Mijnarends bij het consumentenprogramma Radar. Zijn verhaal wordt bevestigd door professor Laure Itard. Wat is het geval? De luchtwarmtepomp in het huis van Mijnarends is alleen

Kanttekeningen bij Jeroen Dijsselboems mooi weer-versie van de eurocrisis

'Geheel in traditie van PvdA lijkt Dijsselbloem te denken dat transfer van geld leidt tot verdwijnen van verschillen'

Paul Hekkens, 19:36 PM, 18 februari 2019

Wat bij de Engelstalige lezing The coming of age of a monetary union van Jeroen Dijsselbloem opvalt is hoe politiek ingestoken zijn verhaal in feite is. Hij laat thema’s waarmee hij politiek niet kan scoren gewoon weg. Zo spreekt hij gedurende de lezing niet over de EU als transferunie. Pas als daar na de lezing

David Lynch misschien wel de grootste levende kunstenaar op deze wereld

Wie films van David Lynch heeft gezien, begrijpt zijn overige kunst beter

Paul Hekkens, 15:03 PM, 21 december 2018

Net als de films van Quentin Tarantino hebben die van David Lynch iets smeuïgs. Je wordt rijkelijk voorzien van seks, drugs, geweld en rock & roll. Ook als effectbejaglustige filmkijker kom je dus aan je trekken. In die zin zijn de films van Lynch en Tarantino meer dan enkel l’art pour l’art. De films zijn

Leefbaarheid gaat over wat échte mensen ervaren

Internationale multiculturele elite voert geleidelijk weer feodaal systeem in

Paul Hekkens, 19:15 PM, 16 december 2018

Politici zijn vaak idealisten. Zij streven naar een betere samenleving. Dat is positief. De kans bestaat echter dat ze in hun idealisme een beetje gaan zweven, net zoals pastoor. Het begrip leefbaarheid nu, is bij uitstek geschikt om politici weer met beide benen stevig op de grond te doen landen. Als politici denken in termen

Makke spaarder betaalt hallucinante 1933%, 4467% en 5600% aan inkomstenbelasting

De belastingbetaler wordt inkomen toegerekend dat hij of zij niet heeft

Paul Hekkens, 19:40 PM, 20 november 2018

De belastingbetaler wordt inkomen toegerekend dat hij of zij niet heeft Dagobert Duck schijnt er plezier aan te beleven zich in zijn geld te wentelen. Maar veel mensen hebben een zekere afkeer van financiële zaken. Enveloppes met rekeningafschriften blijven lange tijd ongeopend, naar pensioenrechten wordt niet gekeken. Nogal wat mensen zetten hun geld bij voorkeur

Politici komen onvoldoende toe aan feiten, omdat ze al struikelen over waarden

Wie bang is voor klimaatverandering moet investeren in kernenergie

Paul Hekkens, 22:25 PM, 15 november 2018

”Wat als – 50 jaar na vandaag – een historicus terugkijkt naar het begin van de 21ste eeuw? Mogelijkerwijs zou hij of zij verbijsterd zijn door de besluitenloosheid van de huidige westerse samenlevingen.” Dit zegt Philipp Blom in de introductie van zijn lezing in Maastricht op maandag 12 november. Blom komt uit Oostenrijk. In Nederland

Permanente zomertijd is wél beter dan permanente wintertijd

Ook in de winter is langer licht lekkerder dan eerder licht

Paul Hekkens, 15:30 PM, 06 november 2018

Zomertijd en wintertijd zijn een politiek thema geworden sinds de EU zich ermee bemoeid. Het jaarlijks terugdraaien en vooruitdraaien van de klok zou medisch gezien dermate belastend zijn, dat de EU stelt dat ieder land moet kiezen voor een permanente zomertijd of een permanente wintertijd. Ondanks de talloze krantenberichten de afgelopen maanden, die vertellen hoe

Voer speciale terbeschikkingstellingsregeling voor terroristen in

Rutte gebruikt rechtsstaat als knots om discussie over aanpak terrorisme in kiem te smoren

Paul Hekkens, 18:41 PM, 18 oktober 2018

In het debat over de dividendbelasting van 16 oktober wordt Premier Mark Rutte zelfgenoegzaamheid en arrogantie verweten. Ik zie eenzelfde zelfgenoegzaamheid en arrogantie terug als het gaat om terrorismebestrijding. Ik stoorde me eraan hoe routineus, hoe listig en hoe weinig betrokken Rutte het gesprek aanging in Gesprek met de minister-president, de dag nadat een ernstige

Abel Herzberglezing van Sigrid Kaag niet consistent en niet geloofwaardig

Kaag toont Shakespeareaanse twijfel maar onderhandelt niet over haar D66-standpunten

Paul Hekkens, 12:45 PM, 05 oktober 2018

Wanneer ik verzonken in troostgevende gedachten Terugdenk aan het verleden, Betreur ik mijn falen in alles wat ik wilde bereiken, En ik herinner me met spijt hoe ik mijn beste jaren verspilde. – William Shakespeare Deze dichtregels uit sonnet 30 van Shakespeare, in 1937 gereciteerd door Boris Pasternak voor een gehoor van 2.000 schrijvers, zeggen volgens

Vier redenen waarom de Alexander Pechtold-affaire politiek relevant is

Over huwelijk, partnerschap, abortus, integriteit, machtsverhoudingen, D66 en Anne Lok

Paul Hekkens, 18:03 PM, 12 september 2018

Is het persoonlijke politiek? In de tijd van het feminisme werd deze vraag bevestigend beantwoord. Nu Pechtolds buitenechtelijke affaire op straat ligt keren echter velen hun hoofd af. Ze willen de details niet weten omdat ze niet relevant zijn. Of willen ze niet dat de burger weet dat de details wél relevant zijn? Lees ook

De Discriminatiemythe: antidiscriminatiewetgeving is absurd en onnodig

'Maatschappij die vrijheid boven gelijkheid stelt zal hoge mate van beide kennen'

Paul Hekkens, 21:15 PM, 24 augustus 2018

  ”Er bestaat veel onduidelijkheid over wat discriminatie precies is. Iedereen lijkt het meteen te weten, maar vrijwel niemand kan het goed uitleggen.”   Dit schrijft Frank Karsten in de inleiding van “De Discriminatiemythe.” Die onduidelijkheid wordt mijns inziens mede veroorzaakt door de wetgever, die discriminatie als iets intrinsiek verwerpelijks concipieert. Dat de wetgever discriminatie