Doneer aan TPO
 

Vrijlating Wilders-beveiliger Faris Kattat krenkt rechtvaardigheidsgevoel, maar is niet het probleem

Marokkaanse mafia vrezen is logisch, de overheid vrezen is brisant

Door: , 18:43, 23 februari 2017

Marokkaanse mafia vrezen is logisch, de overheid vrezen is brisant

Dus die snuiter die Geert Wilders moest beveiligen, maar ondertussen vrolijk intel doorspeelde aan de Mocro-maffia, mag zijn proces in vrijheid afwachten. De #ophef daarover, daar komen we straks op. Eerst even dit: de Mocro-mafia gaat Wilders niet omleggen. Die gasten, een paar met een IQ veterstrikdiploma en een roedel zwakbegaafde gewetenlozen in hun voetspoor, geven daar hoegenaamd geen zak om. Wat wél uiterst netelig is: de Mocro-mafia is deels verweven met de jihadisten hier te lande (jankpauze: jihadisten. Hier in Nederland.) en die knapen cirkelen allengs dichter rond de PVV-voorman.

Wie precies die info heeft? En wat die info precies behelst? Dat mag Onze Lieve Heer weten, en als Hij het niet weet, weet niemand het, en zeker de politie niet. Maar reken maar dat mocrobluffertjes die zelf geen trekker overhalen, wel gretig gaan lopen pochen met hun nieuwvergaarde kennis.

Fatwa op je hoofd

Dat Wilders dus zijn campagne afgelast is niet, zoals her en der op social media gesuggereerd wordt, aandachttrekkerij of campagnestrategie. Als je al 12 jaar een fatwa op je hoofd hebt, en de politie blijkt een soort van dependance van het Hoofdbureau Medellin, dan zou ik persoonlijk helemaal nooit meer buiten komen.

Dan dus die invrijheidstelling.

Gronden om iemand vast te houden: als er gevaar voor recidive of vluchtgedrag is of als vrijlating het onderzoek van de politie kan schaden.

Nouja. Punt twee gaan we het niet eens over hebben. Enig soelaas biedt de storm Doris, die kisten naar Marokko hopelijk aan de grond houdt voorlopig. Theorette: Faris zien we nooit meer terug, die wordt, uiteraard ná de verkiezingen, bij verstek veroordeeld. Glas, plas, was. Dat, of hij wordt zelf beveiligd omdat zijn makkers van de Mocro-mafia hem dringend willen spreken.

Cali aan de Noordzee

Dat vrijlating het politie-onderzoek kan schaden, is allerminst denkbeeldig. Voor hetzelfde geld is Faris nu zijn connecties aan het bijpraten over welke informatie de politie precies heeft, zodat de heren bijtijds bewijs of zichzelf kunnen laten verdwijnen.

Recidive, in principe kan dat niet. Maar in Cali aan de Noordzee sluit ik voorwaar niet uit dat het kreunende IT-systeem van de politie de gebruikersnaam en wachtwoord van Faris doodleuk niet hebben gedeactiveerd en hij derhalve ook nog weet te recidiveren.

De rechter heeft dit alles getoetst, en geoordeeld dat deze drie redenen om Faris nog twee weken vast te houden, niet van toepassing zijn. Niemand mag je zomaar zonder gronden vasthouden, een tamelijk heilig principe, de rechter heeft gesproken. Hier verwacht u een D66-rechter-sneer. Maar dat laat ik achterwege, kritiek op de rechter schijnt buitengewoon ondermijnend te zijn voor het vertrouwen in de rechtstaat en bovendien, dat ondermijnen doet deze rechter echt veel, veel beter dan ik ooit zal kunnen. Leave it to the pro’s, mensen.

Aluhoedjes

Maar! Jullie kijken allemaal de verkeerde kant op! Druktemaken en schande spreken van die vrijlating, het is begrijpelijk maar de rot is pas echt zichtbaar bij de aanstellingsprocedure van mensen belast met het voorkómen van een politieke moord. Ontmoet Mohammed, de broer van Faris. Die speelde moorddossiers door aan, zijn ze weer, de Mocro-mafia. Hij kreeg daarvoor ontslag. Verder wordt hij verdacht van een verkrachting, dat doet voor het verhaal niet terzake maar ik dacht, het is misschien relativerend voor de mensen als er ook een iets gangbaarder strafbaar feit in het relaas staat. Faris zelf was al eerder onderwerp van onderzoek wegens datalekken.

De checks and balances werken niet. Dat iemand met zulke antecedenten binnen de politie een verantwoordelijker functie krijgt dan koffiejuffrouw, laat staan de hoogste clearance levels rond een man die heel erg dood moet van heel erg veel mensen, DAT is waar we bang voor moeten zijn. Hoe kon dit gebeuren?

De complotgekkies links en rechts stomen onder hun aluhoedjes. Dit blijft wel Nederland dus doodordinaire incompetentie ligt voor de hand maar onderschat de impact van dit feit niet.

De kloven verdiepen

De kloven burgers vs. elite, Marokkanen vs. PVV-stemmers, politiek vs. burgers, links vs. rechts, als buiten Doris niet zo loeide kon u ze dieper en wijder hóren splijten. Let op, bewust verkeerd-citeerders: wat nu volgt is GEEN oordeel over wat erger is, maar een oordeel over impact: een aanslag, hoe gruwelijk ook, verlamt én verbindt burgers in afschuw en verdriet. Natuurlijk, mensen zijn ook woedend, er worden ongenuanceerde dingen gebruld, maar het verdooft mensen eerder dan dat het ze opzweept. Deze clusterfuck is explosief. Dit is precies de brisante shit waar complottheoretici in duiken, waar mensen het recht van in eigen hand gaan nemen, waar mensen alle, álle hoop verliezen dat de overheid ze kan beschermen tegen infiltranten met terreurconnecties. Dat mensen bang zijn voor terroristen is vanzelfsprekend, als mensen bang worden voor hun overheid worden ze vals.

Die Faris, daar hebben we niks van te duchten. Die lekt nog wat restjes info en dan is ie leeg. Of hij nou in de bajes zit of in Rabat. Who cares. Maar deze systeemfaal is toxisch voor het vertrouwen van iedereen jegens iedereen. En, voorspellinkje, slechts het topje van de ijsberg. Bij de Dienst Bewaken en Beveiligen rommelt het al jaren, er is onvrede, en meer mensen van de dienst gaan praten.

Hopelijk niet tegen Mocro-maffia of jihadisten, maar tegen de pers.

 
 
 
   

Advertentie

 
 
 

Inloggen TPO+

 
 
 
 
 

 

(Be)Spaarvarken

Vergelijk en steun direct TPO! Voor iedere aankoop krijgt TPO een vergoeding.

 

  True managed webspace