College Rechten van de Mens geeft toe: College Rechten van de Mens volstrekt overbodig

Slechts 4259 meldingen 'en vragen' over discriminatie in heel 2017, op meer dan 17 miljoen mensen