Doneer aan TPO
 

WRR: multiculturele samenleving nog multicultureler, faalt nog steeds

Redactie, 12:34 PM, 29 mei 2018

PERSBERICHT De afgelopen decennia is de verscheidenheid naar herkomst onder de Nederlandse bevolking sterk toegenomen, en de komende decennia zal deze nog verder stijgen. Waar voorheen grote groepen migranten uit een klein aantal landen naar Nederland kwamen, komen er tegenwoordig kleine groepen uit een groot aantal landen. De toenemende verscheidenheid leidt tot nieuwe  maatschappelijke uitdagingen,

Pagina 1 van 11