Doneer aan TPO
 

Alles op TPO over: religie

De demagogische verkettering van de klimaatcriticus

Vicki Van Lommel, 14:05 PM, 09 januari 2019

In de geschiedenis zijn er tal van voorbeelden waarbij het slecht met mensen afliep als ze er afwijkende ideeën op nahielden. Velen van hen eindigden als Jeanne d’Arc, Michael Servet en Giordano Bruno. Gebrandmerkt als ketter of heks, op de brandstapel. Wie dacht dat dergelijke praktijken verleden tijd zijn komt bedrogen uit. Het klimaatdebat kent,

God is dood en stierf aan ziekte die technologisch-wetenschappelijke vooruitgang heet

Jeroen Follens, 19:07 PM, 01 januari 2019

Bungeejumpen, deltavliegen, chlamydia oplopen, scheiden en ‘je gevoel volgen’, coke snuiven, een Thiopental-Propofol-Barbituraatcocktail naar binnen spelen: het zijn enkele voorbeelden van de doelen die een moderne mens zich stelt, dingen die hij gedaan móét hebben vooraleer hij sterft en voor eeuwig de duisternis intrekt. Echt diepzinnig of spiritueel klinken die doelen niet. Introspectie en nadenken

Het ultieme raadsel van het waarom van God

Emanuel Rutten, 15:10 PM, 28 juni 2018

In een dansclub in Amsterdam zag ik ooit iemand die zich op de dansvloer ineens omdraaide en tegen een vrouw waarmee hij aan het begin van de avond kort gesproken had, onverschrokken zei:   “Lief, je zoekt glamour, maar ik kan jou de kosmos, het leven zelf, schenken. Ik geef je God en zelfs wat

Voormalig Volkskrant-adjunct-hoofdredacteur (V) wil graag meer, meer, meer religie in Amsterdam

Bert Brussen, 12:54 PM, 14 april 2018

Foto: door religie ‘geïnspireerde’ Amsterdamse vrouwen anno 2026, nadat ze terugkomen van door de gemeente gesubsidieerde Koranles.   “Het is juist goed dat mensen zich openlijk uiten en dat er ­maatschappelijke discussie plaatsvindt over hun opvattingen. Religieuze verscheidenheid hoort van oudsher bij ons land. Jammer genoeg lijken politici en gemeenteambtenaren deze geschiedenis te zijn vergeten.

Atriumlezing Beatrice de Graaf blijft in religieus-correcte reflex hangen

Elly Mulder, 18:42 PM, 06 februari 2018

Op donderdagmiddag 25 januari vond bij de VNG in Den Haag de Atriumlezing ‘Gemeenten aan zet tegen radicalisering’ plaats. Op het programma stonden prof. dr. Beatrice de Graaf, terrorisme-expert en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, en Bert Bouwmeester, burgemeester van Coevorden. Zij spraken over het aanpakken van radicalisering en polarisatie onder de modererende leiding van

Onderzoek bewijst: Atheïsten zijn intelligenter dan gelovigen

Redactie, 13:38 PM, 29 januari 2018

Mensen die religieus zijn, zijn over het algemeen minder intelligent dan atheïsten. Dat is de uitkomst van een onderzoek onder 63.000 mensen dat de Londense universiteit Imperial College heeft gedaan. Religieuzen vertrouwen meer op intuïtie De deelnemers moesten aangeven of ze zichzelf beschouwden als atheïstisch, gelovig of agnostisch (weet niet of er hogere machten zijn).

De blinde vlek in het religiedebat

Emanuel Rutten, 16:43 PM, 06 november 2017

De hoofdtitel van mijn voordracht luidt: “De blinde vlek in het religiedebat”. Met het religiedebat doel ik op de vele discussies die de laatste tijd weer gevoerd worden tussen vooral filosofen over de vraag of religieus geloof redelijk is, of meer algemeen de vraag welke wereldbeelden, zoals theïsme, atheïsme of pantheïsme, rationeel gerechtvaardigd kunnen worden.

Het verband tussen religie en terrorisme

Juliaan van Acker, 14:36 PM, 28 oktober 2017

Katholieken vindt men vooral in het zuiden van Nederland en protestanten meer noordelijk. In het Midden-Oosten zijn de meeste mensen moslim. Is de religie nu een persoonlijke keuze of hangen mensen een bepaalde religie aan doordat ze erin werden geïndoctrineerd tijdens de opvoeding en onder druk van de omgeving? Het is duidelijk: religie is geen

‘Karen Armstrongs morele zelfkastijding – compassie is niet de essentie van religie’

Floris van den Berg, 14:26 PM, 10 oktober 2017

Waar heeft Karen Armstrong compassie mee? Die vraag bleef mij bij tijdens het lezen van haar boek Compassie (2011), maar het is mij niet duidelijk geworden. Armstrong betoogt dat je je moet inleven in de Ander, de vreemdeling, de vijand, de andersdenkende, als het maar iemand anders is en dat je door je in te

‘Niks mis met boos atheïsme – maar de boodschap van religiecriticus PZ Meyers is positief ‘

Floris van den Berg, 15:17 PM, 09 oktober 2017

Religion flourishes in ignorance. – PZ Myers Er is niks mis met boosheid. Het gaat erom dat die boosheid gerechtvaardigd en proportioneel is. PZ Myers toont dat boze en vrolijkheid prima samen kunnen. PZ (Paul Zacharias) Myers (1957) is bioloog, atheïst en blogger. In zijn blog Pharyngula uit hij scherpe kritiek op religieuze claims en

‘De vraag naar het lijden’- Veritas-lezing door Emanuel Rutten

Emanuel Rutten, 19:37 PM, 21 juli 2017

Deze tekst is eerder uitgesproken als de Veritas lezing aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 15 mei 2017 Het raadsel is tijdloos. Iedere mens is in de wereld geworpen als was hij de eerste mens. De oorspronkelijke verwondering is altijd nieuw, en tegelijkertijd oeroud, zoals de lente. Dat alles al gezegd is, is al vaak

‘Michelle Obama was een man’- een bootcamp waarheidstraining

Floris van den Berg, 14:24 PM, 16 juli 2017

“De gedachten zijn vrij, maar verkeerde ideeën kunnen schade berokkenen.” – Brecht Decoene ‘Michelle Obama was een man’ Er zijn mensen die geloven dat Michelle Obama een man was. Op internet staat dat er zelfs ‘irrefutable and scientific’ bewijs is dat Michelle een transgender is. Eenzelfde soort zoekopdracht levert ook op dat Obama homo is

Dwalingen van de verhalende aap – religie als fictie

Floris van den Berg, 21:07 PM, 13 juli 2017

“We kunnen ons […] inbeelden dat de mensheid in te toekomst niet langer religieus is, maar niet dat ze geen verhalen meer vertelt.” – Johan Braeckman Mensen vertellen verhalen en het overgrote deel van die verhalen is onwaar, de bekendste daarvan noemen we religies. “De grandioze wetenschappelijke verhalen die we de laatste paar eeuwen creëerden,