Bewijs: Volkskrant is een sneue drammende linkse bewust polariserende SJW-terreurkrant

Wat je ook doet met huidskleur, het is toch nooit goed