Doneer aan TPO
 

Alles op TPO over: Waterlanders

#Waterlanders – Eindelijk naaktlopen over de dijken van waterschap Amstel Gooi en Vecht

Chris Aalberts, 12:46 PM, 17 januari 2019

Erg veel publiciteit kreeg de partij niet bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Queer deed in 2018 voor het eerst mee en kreeg 228 stemmen. Niet genoeg voor een zetel maar nu krijgt de partij een tweede kans. Queer doet mee aan de waterschapsverkiezingen in Amstel Gooi en Vecht. Logisch, want op de website van de

#Waterlanders – Het waterschap is een mooi baantjescircuit want er is toch geen journalist die oplet

Chris Aalberts, 11:20 AM, 11 januari 2019

In de Haagse politiek is de term ‘partijkartel’ in korte tijd ingeburgerd geraakt. Door Thierry Baudet weten velen in Nederland dat er een politieke baantjescarroussel bestaat: een wethouder wordt burgemeester, een Tweede Kamerlid minister, een burgemeester toezichthouder en ga zo maar door. Als je geen lid bent van de bestuurlijke elite gaan al deze baantjes

#Waterlanders – Waterschapsbestuurders zijn irrelevant of ze zijn onbegrijpelijk

Chris Aalberts, 13:04 PM, 03 januari 2019

Wat is de toegevoegde waarde van gekozen waterschapsbestuurders? Dat is een mooie vraag om het jaar mee te beginnen want in maart zijn er al verkiezingen. In het waterschap controleert het algemeen bestuur – grotendeels gekozen door burgers – het dagelijks bestuur wat de dagelijkse leiding heeft over het waterschap. Het algemeen bestuur lijkt op

#Waterlanders – Boeren zijn in het waterschap meer waard dan gewone burgers

Chris Aalberts, 15:19 PM, 20 december 2018

Zoekt u een baantjesmachine, dan kunt u uw lol niet op in het waterschap. In de gemeenteraad, de Provinciale Staten en de Tweede Kamer worden alle leden gekozen, maar niet in het waterschapsbestuur. Bij waterschap Amstel Gooi en Vecht (regio Amsterdam-Hilversum) worden slechts 23 van de 30 leden door burgers gekozen, bij Rijnland (regio Leiden-Haarlem)

#Waterlanders – 50Plus weet ook niet precies waarom ze in het waterschapsbestuur zit

Chris Aalberts, 12:52 PM, 13 december 2018

De waterschappen kennen sinds tien jaar politieke partijen. Of ze allemaal een heel eigen geluid hebben is twijfelachtig: iedereen in het waterschapsbestuur wil goede dijken, droge voeten en schoon water. Bovendien hebben waterschapsbesturen de neiging om te werken op basis van consensus: er is dus nauwelijks ruimte voor fundamentele ideologische debatten waarbij partijen duidelijk van

#Waterlanders – De oudste bestuurslaag van Nederland is in Amsterdam maar twintig jaar oud

Chris Aalberts, 21:15 PM, 06 december 2018

Bij de dijkverzwaring van Amsterdamse Ringdijk worden burgers toegesproken door Gerard Korrel, dagelijks bestuurder van het waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV). Hij stelt zichzelf voor. Uit zijn woorden is direct duidelijk dat AGV erg onbekend is. Het waterschap is niet zo bekend, vertelt Korrel, maar het publiek kent Waternet wel, want dat is de

#Waterlanders – Waterschapsverkiezingen zijn een loterij

Chris Aalberts, 9:05 AM, 30 november 2018

Ooit kende het waterschap een personenstelsel. Burgers mochten via de post op een persoon stemmen. Meestal had men geen idee wie deze personen waren. Een bestuurder uit die tijd heeft er geen goed woord voor over: het was ‘een loterij’. Immers: personen zonder achterban werden door een minimaal aantal poststemmers gekozen. Pas in 2008 kwam

#Waterlanders – Waterschapspolitiek is voor mensen die niet van conflict houden

Chris Aalberts, 11:38 AM, 23 november 2018

Hoe kunnen we de politiek in het waterschap het beste omschrijven? Een paar jaar geleden interviewde ik waterschapsbestuurder Peter Vonk die het waterschap omschreef als politiek ‘voor nette mensen’. Treffender kan het niet onder woorden worden gebracht: hier heeft men een openlijke afkeer van conflict en beslist men bij voorkeur unaniem. Bij waterschap Amstel Gooi

#Waterlanders – Alarm bij waterschapsbestuurders: boeren komen inspreken

Chris Aalberts, 12:01 PM, 15 november 2018

De voorzitter stelt voor agendapunt ‘5D’ eerst te behandelen. Er zijn insprekers. We zijn bij een commissievergadering met de naam ‘voldoende water’ van Hoogheemraadschap van Rijnland, het waterschap in de omgeving van Haarlem en Leiden. Agendapunt 5D gaat over meerdere zogeheten peilbesluiten: beslissingen over de hoogte van het water in sloten en andere wateren en

#Waterlanders – De Algemene Waterschapspartij: De AWP is onbekend en daarom heet zij vanaf nu AWPNPWD

Chris Aalberts, 15:12 PM, 09 november 2018

Nieuws uit waterschapsland: de Algemene Waterschapspartij (AWP) heeft een nieuwe naam: ‘AWP Niet politiek wel deskundig’. Uit een persbericht blijkt dat de partij erg blij is: ‘Hiermee geven we klip en klaar aan waar de Algemene Waterschapspartij voor staat’, zegt partijvoorzitter Ron van Megen. De nieuwe naam geeft kiezers ‘een betere herkenning’. Vreemd, want de

#Waterlanders – Water Natuurlijk is zelfs onbekend bij de eigen partijvoorzitter

Chris Aalberts, 11:55 AM, 06 november 2018

Het is feest in de Kompaszaal in Amsterdam, want de belangrijkste waterschapspartij van Nederland is jarig. Het gaat om een partij waar niemand ooit van gehoord heeft, maar die tegelijk al sinds haar oprichting – tien jaar geleden – de grootste in de waterschappen is: Water Natuurlijk. We leren deze feestelijke middag waar de partij

#Waterlanders – Boeren betalen te veel belasting en daar doet het waterschap niks aan

Chris Aalberts, 14:35 PM, 01 november 2018

Waarom zijn er eigenlijk aparte verkiezingen voor de waterschappen? Dat waterschappen nuttige dingen doen staat nauwelijks ter discussie: iedereen wil veilige dijken en schoon water. Maar betekent dat ook dat waterschappen een gekozen bestuurslaag moeten zijn? Er zijn heel veel overheden die nuttige dingen doen maar die geen gekozen besturen hebben. Waarom dan een uitzondering

#Waterlanders – Daadkrachtige aanpak van de bodemdaling begint al in 2030

Chris Aalberts, 11:49 AM, 25 oktober 2018

Dit is een hele belangrijke vergadering, vertellen meerdere bestuursleden van het waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV, in de regio Amsterdam-Hilversum). Deze avond wordt er gesproken over de bodemdaling in het veengebied. Deze daling is weliswaar al eeuwen aan de gang, maar pas de laatste jaren wordt de urgentie van dit probleem breed erkend. De

#Waterlanders: Klacht over een dijkverzwaring: er is een tak afgezaagd  

Chris Aalberts, 11:53 AM, 18 oktober 2018

Het is druk in de bouwkeet op een terrein naast de Ringdijk, een dijk die de Amsterdamse Watergraafsmeer beschermt tegen het water uit de Ringvaart. Hier vindt woensdagmiddag een bewonersbijeenkomst plaats over een dijkversterkingsproject. De Ringdijk voldoet niet meer aan de veiligheidseisen en wordt daarom de komende maanden onder handen genomen. Waterschap Amstel Gooi en