Doneer aan TPO
 

Verplichte cursusreeks ‘inclusiviteit, intersectionaliteit, racisme & vooroordelen’ voor TPO-lezers

'Ook TPO kan niet anders dan bukken voor terreur van kneiterlinkse moralisten en andere types die Joop.nl lezen'

Door: , 19:42, 10 oktober 2018

'Ook TPO kan niet anders dan bukken voor terreur van kneiterlinkse moralisten en andere types die Joop.nl lezen'

Beste TPO-lezer,

Zoals u gisteren waarschijnlijk al heeft gelezen in deze voortreffelijke column van dr. Geerten Waling op Elsevier.nl achter de paywall van Elsevier.nl heeft het charlatanesk, communistisch, dram-SJW’end, militant activisme op de UvA de strijd reeds gewonnen en is de wetenschap aldaar voortaan ondergeschikt aan de links-totalitaire ideologie (waarvan iedereen dacht dat die dankzij Reagan en Thatcher voorgoed was verslagen).

Omdat wij van TPO geen behoefte hebben om straks te worden ‘heropgevoed’ in een of andere goelag, of gewoon heel verschillig en solidair te worden geëxecuteerd in een greppel, willen wij TPO zoveel mogelijk zuiveren van dissidenten, vijanden van de revolutie en andere kapitalisten/imperialisten die niet in lijn denken met de wetenschap het activisme van de ‘prestigieuze’ en ‘internationaal hoogstaand aangeschreven’ universiteit van Amsterdam.

Mocht deze revolutie van verwende drammillennials en totalitaire BKB’ers ‘wereldverbeteraars’ doorzetten en heel Nederland in zijn greep krijgen, en de slappe knietjes c.q. rubberen ruggengraat kennende van typisch Nederlandse beleidsmakers danwel directieleden en/of bestuursleden van zowel publieke als commerciële instituten kon dat wel eens heel snel gaan, dan zitten wij alvast geramd met een geheel van ‘foute’ smetten vrij gezuiverd TPO. Geen Vopo, OM of Gestapo dat ons straks iets kan maken.

Per heden zijn derhalve álle TPO-lezers verplicht om komende maanden onderstaande cursusreeks te volgen. Wie niet komt opdagen zal ‘verdwijnen’ en mag uiteraard nooit meer TPO lezen. Een ‘diversity officer‘ (in de volksmond ook wel ‘politiek commissaris’ genoemd, niet te verwarren met ‘crypto-fascist’ of ‘gedachtenpolitie’) zal er persoonlijk op toezien dat u allen deelneemt aan deze cursus.

U bent trouwens in goed gezelschap want hunnie van de afdeling geschiedenis UvA gaan ook, al dan niet onder dwang van ontslag of met de loop van een revolver tegen hun slaap, zoals dat tegenwoordig gaat in academische kringen, dat baken van verlicht denken, vrije uitwisseling van ideeën en zoektocht naar ‘objectieve waarheid’.

Sorry voor het ongemak. Wij zouden het ook graag anders zien, maar we hebben domweg geen keuze. Ook TPO kan niet anders dan bukken voor de aanhoudende en steeds agressiever terreur en intimidatie van kneiterlinkse moralisten, links studententuig, jankmillennials en andere types die Joop.nl lezen die lijden aan de kwaadaardige ziekte GroenLinks GroenLinks Amsterdam aan de macht hebben geholpen waardoor die wereldstad vol lieve mensen nu Pyongyang aan het IJ is met zelfs een GroenLinkser als Grote Roerganger.

En ja, deze militante revolutie, deze kwaadaardige omvorming van een wetenschappelijk instituut tot abject abces dictatoriaal politburo van waaruit straks gansch het land op ‘verschillige’ en ‘tolerante’ wijze keihard zal worden onderdrukt wordt doodleuk door uw belastinggeld gesubsidieerd. Zoals gebruikelijk. (Gelukkig deze verplichte cursusreeks ook, zodat u straks nog wat overhoudt voor die verplichte maar onbetaalbare warmtepomp en torenhoge elektriciteitsrekening omdat u niet meer op gas mag koken).

Succes en sterke, beste TPO-lezers! OZO! Houdoe! Kra-kra-kraa!

(Deze cursus, en de inhoud er van, bestaan dus écht…)

Verplichte cursusreeks intersectionaliteit, racisme en vooroordelen

Doelstellingen:

  1. Leren omgaan met onze negatieve historische erfenis
  2. Een woordenschat ontwikkelen voor intersectionaliteit
  3. Onderkennen van onze blinde vlekken, ontdekken waar we overheen kijken, pro-actief kunnen omgaan met vooroordelen

Voorwerk:

Verplicht:

Optioneel:

Verder lezen:

 

Les 1: Intersectionaliteit

Datum: Donderdag 18 oktober

Tijd: 18:00-20:00 uur

Doel:​ Aan het einde van deze les zullen de deelnemers een degelijk inzicht hebben in intersectionaliteit en hoe dit zich verhoudt tot ras, klasse, gender, religie en seksuele voorkeur.

Doelstellingen: Werken aan een gedeelde woordenschat, het ontwikkelen van een intersectioneel gezichtspunt voor de volgende sessies, het creëren van een ‘safe space’.

Onderwerpen:

– Introductie
– Basisregels, omgangsvormen
– Waarom is dit belangrijk?
– Laten we aan een gezamenlijke woordenschat werken
– Ismen: Ras en racisme, klasse en classicisme, Gender en seksisme, Islamofobie en homofobie

Activiteiten:​ Identificeer je eigen identiteiten, intersecties en ismen.

–  Hoe identificeer jij je?
–  Het rad van Sociale Identiteit

Media:

Kimberle Crenshaw TED Talk

Het dappere gesprek:

–  Identiteiten en hoe ze met elkaar kruisen (‘intersectie’)
–  Mainstream en marginaliteit, hoe elk aspect van je identiteit een plek heeft in dat spectrum

Einde en samenvatting + bevestiging + zelfzorg

Huiswerk: Kimberle Crenshaw lezen

 

Les 2: vooroordelen en blinde vlekken

Datum: donderdag 15 november

Tijd: 18:00-20:00 uur

Voorwerk:

Onbewuste vooroordelen aan het werk 
Howard Ross: De dagelijkse vooroordelen: identificeren en weg weten met onbewuste oordelen | Talks at Google
Videos: #BlackInNL: verhalen van de Afro-Nederlandse gemeenschap 

Doel: ​Aan het einde van deze les zullen deelnemers in staat zijn meer pro-actief te denken over privilege, macht, vooroordelen en marginaliteit.

Doelstellingen: ​Het onderzoeken van vooroordelen en hoe we met elkaar in interactie gaan als we ons in diverse ruimtes bevinden.

Onderwerpen:

–  Witheid: onschuld, schuld, tranen, privilege, fragiliteit
–  Privilege moet in de context worden gezien
–  Witte suprematie en dat witte is uitgangspunt
–  Patriarchaat
–  Elitisme
–  Onbewuste vooroordelen
–  Microagressies
–  Emotionele arbeid en marginaliteit
–  Bedoeling tegenover hoe het wordt opgevat

Media: ​

Korte teksten:
Sylvana Simons: Racisme is geaccepteerd in Nederland 
In Frankrijk werd een vrouw weggestuurd vanwege haar anti-racisme. Waar is onze gelijkheid?
Witte fragiliteit op het werk 

Het dappere gesprek:

–  Op welke manieren voelen we ons geprivilegieerd en gemarginaliseerd?
–  Hoe omschrijven we privilege en wat doen we er mee?

Activiteiten:
–  Cafe Society​ – werken aan kritisch bewustzijn van affiniteitsvooroordelen
–  Non verbale communicatie activiteit (werkboek lichaamstaal)
–  Categoriseren door uiterlijke verschijning
–  Subtiele vooroordelen activiteit Subtle prejudice activity

Einde en samenvatting + bevestiging + zelfzorg

Huiswerk:
‘Witte onschuld’ lezen
Aangesproken worden: hoe te verontschuldigen

 

Les 3: Institutionalisering

Datum:: Donderdag 6 december

Tijd: 18:00-20:00 uur

Voorwerk:

–  Begrijpen van systematische onderdrukking en geïnstitutionaliseerd racisme 
–  Geïnstitutionaliseerd racisme in Europa 
–  Zwarte focus: institutioneel en maatschappelijk racisme in Nederland 
–  Systematisch racisme: de grote witte stilte van Australië 

Doel: ​Aan het einde van deze les zijn deelnemers in staat tot het identificeren van de manieren waarop raciale vooroordelen zijn geïnstitutionaliseerd en hoe geïnstitutionaliseerd racisme een stempel drukt op individuen

Doelstellingen: ​Begrijpen hoe persoonlijke en impliciete vooroordelen worden opgenomen in de samenleving en geïnstitutionaliseerd.

Les:

–  Wat is systematisch en geïnstitutionaliseerd racisme?
–  Hoe gebeurt het?
–  Hoe kunnen we het identificeren?
–  Hoe heeft het invloed op de levens van individuen?Media: volgt later.

Het dappere gesprek:

–  Een diepte-onderzoek naar de patronen en mechanismen in ons eigen leven: onderzoeken hoe ons eigen systematische racisme zich manifesteert.
–  Hoe privilegieert of marginaliseert dit systeem ons?

Activiteit: volgt later.

Einde en samenvatting + bevestiging + zelfzorg

Huiswerk: volgt later ​

 

Les 4: racisme binnen de academia

Datum: donderdag 17 januari

Tijd: 15.00 tot 1700 uur

Voorwerk:

–  Een gezamenlijke reactie op racisme binnen de academia
–  Witheid karakteriseert instituten hoger onderwijs – Waarom zijn we dan verrast door racisme? 
–  Racisme binnen de academia: de suppositie van witte superioriteit in de ‘onbevooroordeelde’ zoektocht naar kennis. 
–  Ramon Grosfoguel: “Decolonizing the University”​ ​(video – 30:39)

Doel: Aan het einde van deze les hebben deelnemers een beter begrip hoe en waarom ​academische organisaties meer inclusief kunnen worden en welke rol ze als bondgenoten hebben om dit te kunnen bewerkstelligen.

Doelstellingen: Het inzichtelijk krijgen van het concept dat het verschil is tussen diversiteit en inclusiviteit.

Lesonderwerpen:

–  Inclusie tegenover diversiteit
–  Een kritische kijk op academia en andere Europese instituten
–  Dekoloniseer het onderwijs-bewegingen

Activiteit:

–  Universiteit van Kleur-spreker: het dappere gesprek
–  Wie krijgt toegang tot ‘kennis’ en hulpmiddelen?
–  Welke verantwoordelijkheden hebben studenten?

Media: ​volgt later

Einde en samenvatting + bevestiging + zelfzorg

 

Les 5: bondgenootschap

Datum: donderdag 14 februari

Tijd: 15:00-17:00 uur

Voorwerk: volgt later

Les:

– bondgenootschap

Het dappere gesprek:

–  Een beschouwing van onze plaats in een maatschappij die steeds diverser wordt en de rollen die we spelen binnen onze patronen en structuren.
–  Wat is jouw verantwoordelijkheid?
– Waar, wanneer en hoe kunnen we onszelf laten zien en horen?

Media:
5 tips om een bondgenoot te kunnen zijn

Einde en samenvatting + bevestiging + zelfzorg

Huiswerk:
Gids voor bondgenoten 
Lieve witte mensen: zo kun je een ECHTE bondgenoot zijn inplaats er een te spelen via social media. 

 
 
 

Steun direct Bert Brussen

Doe een rechtstreekse donatie aan deze auteur en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken:
(Dit stuurt je naar een betalingspagina)
Om administratieve redenen moet je donatie minimaal 5 Euro zijn. Heb je vragen over TPO en donaties? Mail naar [email protected]. Bitcoins doneren? Kijk hier voor meer informatie
 

Advertentie

 
 
 

Inloggen TPO+

 
 
 
 
 

 

(Be)Spaarvarken

Vergelijk en steun direct TPO! Voor iedere aankoop krijgt TPO een vergoeding.

 

  True managed webspace