TPO Premium manifest

Voor wie is TPO Premium?

TPO Premium richt zich op intelligente en verstandige volwassen autonome burgers die geen behoefte hebben aan gesimplificeerd nieuws vol politiek-correct woke taalgebruik of oppervlakkige clickbaitverhalen die vooral gaan over emoties, slachtofferschap en tearjerkers omdat die zo goed worden gedeeld op Facebook, het lief en leed van BN’ers en overig irrelevant entertainment of de dagelijkse ophef op Twitter danwel lijstjesartikelen over ’10 dingen die’ omdat het zulke goede SEO-resultaten in Google oplevert.

TPO Premium is: kritische verslaggeving, zo neutraal en objectief* mogelijk, zo feitelijk mogelijk. Zonder moralisme, zonder pogingen het debat in een richting te sturen, zonder beïnvloeding van opinie, zonder kleuring en sturing vanuit een politieke of ideologische agenda.

TPO Premium is: old school journalistiek waarin het ‘wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe’ van belang zijn. Met hoor- en wederhoor. Met gebruik van betrouwbare en verifieerbare bronnen. Gebalanceerd, omdat één mening van één ‘expert’ onvoldoende is voor een compleet en gebalanceerd overzicht. Elk onderwerp verdient grondige analyse vanuit álle hoeken en álle standpunten.

TPO Premium benoemt zoveel en zo duidelijk mogelijk de feiten, de feiten en niets minder dan de feiten. Alle feiten. Ook als die feiten ‘groepen in de samenleving benadelen’, ‘polarisatie en vooroordelen mogelijk maken’, ‘slecht afstralen op groepen of individuen’ of bepaalde personen, politici of bedrijven onwelgevallig zijn. Feiten maken de werkelijkheid, feiten maken de realiteit. TPO Premium wil niets anders dan zo goed mogelijk deze realiteit en werkelijkheid beschrijven.

TPO Premium gaat uit van lezers met voldoende algemene ontwikkeling want niet alles wat voor de hand ligt moet nog eens worden uitgelegd door middel van intelligentie beledigende Jip- en Janneke-taal.

TPO Premium is geen poortwachter en gaat er vanuit dat de lezer zelfstandig genoeg is om zelf te kunnen bepalen wat kwetsend of schokkend is en wat waarom wel of niet moet worden gelezen, bekeken of gehoord.

TPO Premium biedt de werkelijkheid en realiteit ongepolijst en as it is aan. Het is de verantwoordelijkheid van de lezer hoe die werkelijkheid wordt opgevat. TPO Premium is slechts de boodschapper.

* = voor zover mogelijk. Nog afgezien van het feit dat elke journalist altijd vanuit een bepaalde, al dan niet onbewuste, bias handelt zijn bijvoorbeeld interviews en reportages maar heel beperkt volledig neutraal en volledig objectief uit te voeren. Maar waar het (actueel) nieuws betreft proberen we zo neutraal en objectief mogelijk te zijn en in elk geval moralisme en kleuring achterwege te houden.
 

Lees hier de TPO Premium FAQ.