Buitenland

Verenigde Naties pleiten voor herstelbetalingen slavernij-verleden

19-09-2023 11:44

Slavernijmonument in Oosterpark, Amsterdam. Christophe Cappelli/Shutterstock

GENEVE, 19 september (Reuters) – De Verenigde Naties hebben dinsdag gezegd dat landen financiële herstelbetalingen kunnen overwegen als één van de maatregelen om de slavernij van mensen van Afrikaanse afkomst te compenseren. Dit zal echter worden bemoeilijkt door de tijd die is verstreken en de moeilijkheid om daders en slachtoffers te identificeren.

Volgens een rapport van de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, heeft nog geen enkel land uitgebreid rekenschap afgelegd over het verleden. Ook heeft geen enkel land de hedendaagse erfenis aangepakt van de gewelddadige ontworteling van naar schatting 25 tot 30 miljoen mensen uit Afrika gedurende meer dan 400 jaar.

“Volgens de internationale mensenrechtenwetgeving kan compensatie voor economisch vast te stellen schade, gepast en evenredig aan de ernst van de schending en de omstandigheden van elk geval, ook een vorm van herstel zijn,” aldus het rapport.

“In de context van historisch onrecht en schade geleden als gevolg van kolonialisme en slavernij, kan de beoordeling van de economische schade extreem moeilijk zijn vanwege de lange tijd die verstreken is en de moeilijkheid om de daders en slachtoffers te identificeren.”

Lange geschiedenis

Het rapport benadrukte echter dat de moeilijkheid om een wettelijke aanspraak op compensatie te maken “niet de basis kan zijn om het bestaan van onderliggende wettelijke verplichtingen teniet te doen”.

Het idee van herstelbetalingen of andere genoegdoeningen voor slavernij kent een lange geschiedenis, maar de beweging heeft onlangs wereldwijd aan kracht gewonnen door de groeiende eisen van Afrikaanse en Caribische landen.

‘Onnoemelijk veel leed’

De EU zei in juli dat het slavernijverleden van Europa miljoenen mensen “onnoemelijk veel leed” heeft berokkend en zinspeelde op de noodzaak van herstelbetalingen voor wat zij beschreef als een “misdaad tegen de menselijkheid”.

Het rapport concludeerde dat staten een “veelheid aan maatregelen” moeten overwegen om de erfenis van slavernij en kolonialisme aan te pakken, waaronder het nastreven van gerechtigheid en herstelbetalingen en het bijdragen aan verzoening.


TPO Podcast vrijdag: slechts 1 euro

TPO Podcast

TPO PODCAST 486