Artikel ‘Jongemannen moeten zich hoeden voor Petersons filosofische kortzichtigheid’ stelde mij zeer teleur

Artikel van Zuijderland zet mensen op het verkeerde been als Peterson bij lezer nog onbekend is