Wat doen we met IQ-verschillen tussen groepen: nuchter bediscussiëren of taboe verklaren?

'IQ-tests zijn uitstekende voorspellers van schoolprestaties en werkprestaties'