Vrouwelijke solidariteit is niet vanzelfsprekend

Het is makkelijk je uit te spreken over onrecht, maar uiteindelijk gaat het om daden