Doneer aan TPO
 
 
avatar

Dr. Sid Lukkassen studeerde geschiedenis en filosofie. Hij is onafhankelijk onderzoeker en auteur van onder meer Avondland en Identiteit en De Democratie en haar Media. Komt uit een nest van no-nonsense middenklassers en hardwerkende arbeiders. Schrijft om te verbinden. Motto: clarity is the ultimate sophistication.

Steun direct Sid Lukkassen

Doe een rechtstreekse donatie aan deze auteur en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken:
(Dit stuurt je naar een betalingspagina)
Om administratieve redenen moet je donatie minimaal 5 Euro zijn. Heb je vragen over TPO en donaties? Mail naar [email protected]. Bitcoins doneren? Kijk hier voor meer informatie

Kritiek op cultuurmarxisme is niet noodzakelijk ‘rechts’

Het gaat vandaag niet meer om ‘links’ tegen ‘rechts’

Sid Lukkassen, 17:38 PM, 20 januari 2019

Stijn Klarenbeek reageert in NRC Handelsblad op Maarten Boudry. Klarenbeek geeft felle kritiek omdat Boudry het begrip ‘cultuurmarxisme’ gebruikt – in zijn optiek een concept dat men beter niet hanteert. Zo zijn er volgens Klarenbeek geen ‘zelfverklaarde cultuurmarxisten’ – ook zou niemand het concept ooit hebben toegelicht. Maar in 1975 publiceerde Fredric Jameson het artikel

Als ik spreek over cultuurmarxisme doel ik niet op een complot

Reactie op Maarten Boudry die de lezers van NRC Handelsblad tekort doet

Sid Lukkassen, 21:04 PM, 13 januari 2019

Maarten Boudry geeft in NRC Handelsblad kritiek op Paul Cliteur en mijzelf, in verband met de term cultuurmarxisme. Boudry bestrijdt het verband dat wij leggen met een ‘lange mars door de instituties’, en wil het concept losweken van de Italiaanse revolutionair Antonio Gramsci. De term ‘complotdenken’ valt. Als ik spreek over ‘cultuurmarxisme’ dan doel ik uitdrukkelijk

SID LUKKASSEN – Nederland zal in 2019 nóg verder uiteendrijven

Dit heeft alles van doen met nestgeur en deugbalts

Sid Lukkassen, 13:17 PM, 06 januari 2019

Maurice de Hond beschreef vorige week de staat van het land. Zijn urgente artikel benoemt het langdurig uiteendrijven van bevolkingsgroepen, maar zegt niets over de onderliggende oorzaken. Dit begin van het jaar leent zich uitstekend voor een reflectie daarop. Na een bondige samenvatting van zijn verslag geef ik aanvullingen die noodzakelijk zijn om deze ontwikkeling

Het gif van de identiteitspolitiek

Woordkeuze ‘mensen van kleur’ is politieke codetaal die een anti-Westers blok smeedt

Sid Lukkassen, 13:20 PM, 30 december 2018

Marxisten begrijpen de geschiedenis als een opeenvolging van tegenstellingen. De sociale spanning tussen meester en slaaf in de Oudheid, tussen heer en horige in de Middeleeuwen, tussen kapitalist en arbeider in de moderniteit. Vandaag nemen Europeanen een denken in tegenstellingen over vanuit het Anglo-Amerikaanse taalgebruik. In Nederland is de term ‘mensen van kleur’ een modieuze

Welke ‘ondermijnende krachten’ bedoelt Johan Remkes eigenlijk?

Over hoe nauw de bovenklasse het neemt met transparantie en democratie

Sid Lukkassen, 16:24 PM, 23 december 2018

Johan Remkes (VVD) heeft onlangs een gewichtig rapport gepresenteerd. Het bevat aanbevelingen om onze democratie te redden, inclusief de invoering van een bindend referendum. Ook zou de AIVD hem hebben verteld dat er “binnen gevestigde politieke partijen ‘krachten’ aanwezig zijn die de democratie en de rechtsstaat willen ondermijnen”. Allereerst moet worden vastgesteld dat dit een

SID LUKKASSEN – Wie het platform bezit heeft de macht

Over Hub Links Nederland en genadeloze marketeers

Sid Lukkassen, 20:48 PM, 16 december 2018

Velen veronderstellen dat de vraag welke ideeën in de media komen, een kwestie is van concurrentie en van ‘gewoon goede ideeën hebben’. In de praktijk is dit een gestuurd krachtenveld met onderliggende belangen. Frans van der Reep – die het voorwoord schreef in mijn nieuwste boek Kerkgangers en Zuilenbouwers  – herleidt dit krachtenveld tot hubs.

SID LUKKASSEN – Neem de uitputtingssignalen van de West-Europese cultuur serieus

Krachten binnen zowel regressief links als conservatief rechts bedreigen de Europese vrijheden

Sid Lukkassen, 16:31 PM, 09 december 2018

Vandaag bereiken wij het einde van een lange weg, en staan we aan het begin van een nieuwe weg. Dit is gelukt dankzij de tomeloze inzet van vele vrijwilligers. Met een gezellig samenzijn vieren we onze overwinning en werpen een blik op de toekomst. Wellicht zullen toekomstige academici dit boek aanduiden als het werk van

Het existentiële gevaar van de culturele capitulatie

Enkele opmerkingen bij Derk Jan Eppink

Sid Lukkassen, 16:10 PM, 02 december 2018

Een nieuw begrip doet de ronde: dat van de culturele capitulatie. Dit begrip werd onlangs gebruikt door Derk Jan Eppink, die de Europese verkiezingscampagne van Forum voor Democratie zal spearheaden. Door Nederland waart het spook van de ‘culturele capitulatie’. Regerende elites cijferen de eigen cultuur weg. ‘Marrakesh’ vergroot immigratiestromen, niet-naleving Boerkaverbod sluit vrouwen op, Zwarte

SID LUKKASSEN – De Social Justice Warriors zijn voor een valse diversiteit

Over cultuurmarxisme en humanisme

Sid Lukkassen, 16:51 PM, 25 november 2018

Mijn loopbaan als academicus is getekend door de confrontatie met relativisme en nihilisme, die op hun beurt geworteld zijn in de postmoderne ideologie van de jaren ’60. Het was vanuit de waarden van het humanisme – zelfverheffing, Bildung, waarheidsliefde en actief burgerschap – dat ik in Avondland & Identiteit (2015) mijn analyses uitbracht over het

Antisemitisme is een probleem dat binnenkort in Europa verdwijnt

Discussies over ‘blank’ antisemitisme voelen aan als een afleidingsmanoeuvre

Sid Lukkassen, 14:40 PM, 18 november 2018

De discussie over antisemitisme is weer helemaal hot op dit moment. Bas Paternotte wees erop dat Sjoerd Sjoerdsma (D66) probeerde om FvD te framen als een antisemitische haatclub. Want volgens Sjoerdsma betekent kritiek op George Soros dat je ook meteen een antisemiet bent. Paternotte vroeg na hoe het zat, kreeg van Sjoerdsma geen antwoord, en

Grootschalige migratie is niet onvermijdelijk én niet wenselijk

Waarom was de VVD destijds met het Plan Azmani zo stevig op dit terrein aanwezig en nu stil?

Sid Lukkassen, 18:01 PM, 04 november 2018

De meest prikkelende én existentiële kwestie van onze tijd is ongetwijfeld de massamigratie. In de nabije toekomst zullen onze kinderen en kleinkinderen in enclaves wonen. Zij zullen hun eigen straatbeeld vergelijken met beelden van Nederland in de jaren tachtig, en keihard oordelen over onze onbezonnen migratiepolitiek. Volksverhuizingen zoals de afgelopen jaren in gang gezet –

Ik snap niet waarom ik van Maxim Februari niet de term ‘Leitkultur’ mag gebruiken

We moeten waken voor het gevaar van politieke correctheid en censuur

Sid Lukkassen, 17:26 PM, 28 oktober 2018

In de Nrc Next van 23 oktober bekritiseert Maxim Februari het Humanistisch Verbond omdat ze mij aan het woord lieten. Dit is omdat ik ooit het begrip Leitkultur gebruikte, en nog niet eens in dat artikel, wat volgens Februari een zeer ernstig vergrijp is tegen, ja tegen wat eigenlijk? Tegen de gevestigde opinie? Het artikel waarnaar

De waarheid over het onderwijs in Nederland

De boel bij elkaar houden staat boven kennisoverdracht

Sid Lukkassen, 16:22 PM, 21 oktober 2018

Het onderwijsprogramma van Forum voor Democratie werd onlangs onder mijn aandacht gebracht, evenals het verzoek om er kort op te reflecteren. Hun onderwijsvisie staat opgesomd in veertien punten. In eerste opzicht geven die weinig aandacht aan het MBO, buiten dat men “praktijkles en ambacht vooropstelt”. Toch vertegenwoordigt het MBO de bulk van het onderricht in