Politiek

EU-leider Von der Leyen uit openlijk kritiek op erfenis Timmermans

06-02-2024 12:53

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen, President of the European Commission, september 7, 2022. Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Onder druk van zowel boerenprotesten als de aankomende Europese verkiezingen, uit EU-leider Ursula von der Leyen openlijk kritiek op de politieke nalatenschap van Frans Timmermans, meldt de Telegraaf. Kritische stemmen binnen de Europese Commissie verwijten voormalig Eurocommissaris Timmermans en zijn medestander Diederik Samsom een beleid dat gericht is op het opleggen, verbieden en belasten van de agrarische sector.

Terwijl alle Eurocommissarissen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor hun voorstellen, lijkt Brussel nu, onder druk van de genoemde factoren, een andere koers te willen varen.

Noodzaak voor natuurmaatregelen boeren

Tijdens een debat in het Europees Parlement bekritiseert Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dinsdagochtend de aanpak van Timmermans, met name op het gebied van natuurbescherming. Ze erkent de noodzaak van een overtuigende zakelijke case voor natuurmaatregelen voor boeren, en pleit voor een stimulans die verder gaat dan alleen financieel verlies.

Von der Leyen: “Boeren hebben een waardevolle business case nodig voor natuurmaatregelen. Misschien hebben we die case niet overtuigend gemaakt. Er is een echte stimulans nodig die verder gaat dan louter rendementsverlies.”

‘Symbool van polarisatie’

Het plan van Timmermans om het gebruik van pesticiden te halveren, wordt afgedaan als een symbool van polarisatie en zal worden ingetrokken, aldus von der Leyen. Dit nieuws wordt met instemming ontvangen door tuinders in het Westland en bollenboeren in de Bollenstreek, die het plan-Timmermans als onrealistisch beschouwden vanwege het hoge tempo en het gebrek aan alternatieven.

Naast het intrekken van het plan voor pesticiden, heeft Brussel vorige week besloten om voorlopig een Europese eis voor akkerbouwers, om een deel van hun land braak te laten liggen, stop te zetten. Bovendien kondigt von der Leyen aan te willen kijken naar de hoge prijzen van kunstmest, wat mogelijk kansen biedt voor het duurzame alternatief renure (REcovered Nitrogen from manURE), kunstmestvervangers.

“We moeten samen de situatie analyseren, ideeën delen en scenario’s voor de toekomst ontwikkelen. We moeten een gepolariseerd debat achter ons laten en vertrouwen creëren”, zegt Von der Leyen.

‘Verkiezingscampagne’

Von der Leyen benadrukt ook het belang van een bottom-up benadering van beleidsvorming en is onlangs een beraad gestart met boerenorganisaties, wetenschappers en de agrarische sector om de toekomst van de agrarische sector te bespreken. Echter, de verandering in toon van von der Leyen wordt door haar politieke tegenstanders gezien als een verkiezingscampagne, en er wordt gespeculeerd over haar toekomstige politieke ambities.