Politiek

Informateur Plasterk overhandigt eindverslag aan voorzitter Tweede Kamer

12-02-2024 16:56

Tweede Kamer
Maarten Zeehandelaar / Shutterstock.com

Informateur Ronald Plasterk heeft zijn eindverslag over de informatieronde aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Martin Bosma. In zijn begeleidende brief licht Plasterk alvast een tipje van de sluier op.

Volgens Plasterk is er bij de vier formerende partijen (PVV, VVD, NSC en BBB) sprake van een gezamenlijke basislijn voor het waarborgen van de Grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat, zoals vastgesteld op 10 januari 2024.

Dit vraagstuk betrof het eerste deel van zijn opdracht als informateur, waarmee de eerste fase van de informatieronde zijns inziens succesvol is afgerond.

 

Vraag onbeantwoord door voortijdig vertrek NSC

Met het door NSC voortijdig verlaten van de formatiebesprekingen afgelopen dinsdag kan er vooralsnog geen antwoord worden gegeven op de vraag of er “perspectief is op het bereiken van overeenstemming over een aantal belangrijke onderwerpen”. Toch denken de partijen volgens de informateur veelal in dezelfde richting, als het deze onderwerpen betreft. “En ook dat is goed nieuws”, stelt Plasterk.

Wel zou er een “complete informatieronde” nodig zijn, om te kijken of de partijen middels onderhandelingen in staat en bereid zijn om elkaar te vinden wat betreft de “vanzelfsprekend ook grote verschillen”.

‘Kabinet dat recht doet aan de verkiezingsuitslag’

Plasterk benadrukt dat het van het grootste belang is, dat er snel een kabinet komt dat recht doet aan de verkiezingsuitslag, ook verwijzend naar de grote verschuivingen die daarin hebben plaatsgevonden.

Hij adviseert een volgende formatieronde met de PVV, VVD, NSC en BBB, mede op basis van de gevoerde gesprekken de resultaten, zoals vermeld in het verslag.

Plasterk beschouwt zijn werkzaamheden als informateur beëindigd en laat weten bereid te zijn om het debat van komende woensdag over zijn verslag bij te wonen en de Tweede Kamer inlichtingen te verstrekken.