Binnenland

IND: verbouwing aanmeldcentrum Ter Apel geraamd op ruim 35 miljoen euro

22-03-2024 17:10

IND aanmeldcentrum in Ter Apel @Rijksoverheid, IND

Zamire Willems, TPO, 22 maart 2024 – De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is recent begonnen met de herinrichting van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het centrum wordt volgens de dienst verbouwd om groot onderhoud uit te voeren en de werkomgeving te verbeteren.

De kosten voor deze twee jaar durende renovatie worden geraamd op 35.783.000 euro, laat een woordvoerder van de IND desgevraagd aan TPO weten.

Beter ondersteunen van asielprocessen

Het aanmeldcentrum bestaat officieel uit twee gebouwen die met elkaar verbonden zijn, het gebouw ‘Ivory’ is opgeleverd in 1997 en het tweede gebouw ‘Ebony’ in 2001. De verbouwing richt zich op het herinrichten en renoveren van het gehele, verouderde complex. Er is geen sprake van verdere uitbouw of nieuwbouw.

De grootschalige verbouwing heeft onder meer als doel om de asielprocessen beter te ondersteunen: “In het nieuwe gebouw worden de wachtruimtes, planningsbeheer en de gehoorkamers bijvoorbeeld dichterbij elkaar geplaatst. Die zijn nu enigszins verspreid over het gebouw, terwijl het voor het proces handiger is als deze ruimtes dichterbij elkaar zijn”, aldus de woordvoerder.

Zowel de kantoren van de IND als de buitenruimte ondergaan een complete transformatie, met vernieuwingen zoals vervanging van wanden, deuren, plafonds en het realiseren van meer parkeervoorzieningen voor medewerkers en bezoekers.

Duurzaamheidsopgave Rijksoverheid

Daarnaast is het volgens de dienst noodzakelijk om installaties in de inmiddels gedateerde gebouwen te vervangen. Ook met het oog op de duurzaamheidsopgave van de Rijksoverheid die centraal staat bij de herinrichting, door het gebruik van circulaire materialen, ledverlichting en zonnepanelen.

Deze maatregelen zullen volgens de IND bijdragen aan een verhoogd energielabel van het aanmeldcentrum, in lijn met de doelstellingen van de overheid. Het pand zal voldoen aan de BREAAM excellent standaard voor duurzaamheidscertificering, terwijl het terrein ook natuur-inclusief wordt ingericht om bij te dragen aan biodiversiteit.

Het gebouw wordt toekomstbestendig gemaakt, onderhoudsvriendelijker en ook wil de IND zorgen voor een goede logistiek. Uiteindelijk zal het aanmeldcentrum na de verbouwing voldoen aan de allerlaatste eisen op gebied van wet en regelgeving en zo ook veiligheid. Zo krijgt bijvoorbeeld het ventilatiesysteem nieuwe kleppen, die brandveiliger zijn.

Extra personeel geen reden voor uitbouw

“Er wordt niet verbouwd om meer ruimte te maken voor extra personeel, maar wel om de werkprocessen beter te ondersteunen”, aldus de woordvoerder, die laat weten dat de IND het hele jaar door nieuw personeel werft. “Soms bestaat het idee dat wij heel veel openstaande vacatures hebben, maar dat is niet per definitie zo. Wij leiden medewerkers intern op, zeker als het gaat om medewerkers bij asiel.”

“Deze mensen volgen een vooropleiding van een jaar én moeten ook ingewerkt worden. Het gaat om wat je als organisatie aankunt qua het aannemen van nieuwe medewerkers, want het kost heel veel capaciteit van ervaren medewerkers om nieuwe medewerkers in te werken. We hebben vier momenten per jaar dat we interne opleidingen starten. En die groepen kunnen niet heel veel groter gemaakt worden dan ze nu zijn, want dan kunnen we niet meer goed de kwaliteit waarborgen. En dat is in ons geval erg belangrijk.”

IND-activiteiten vinden gewoon doorgang

Er zijn uitgebreide maatregelen genomen om de hinder van de verbouwing tot een minimum te beperken, zodat de gebruikers van het aanmeldcentrum zo min mogelijk overlast ervaren.

De activiteiten van de IND in Ter Apel gaan tijdens de verbouwing dan ook ononderbroken door.