Politiek

Kamer stemt in met verbod op ‘radicaal-islamitisch’ magazine in (jeugd)gevangenissen

02-04-2024 16:57

Gevangenis @Pixabay

Redactie, TPO, 2 april 2024 – De Tweede Kamer heeft met een nipte meerderheid ingestemd met een motie van de VVD die oproept tot het verbieden van het ‘radicaal-islamitische’ magazine De Vrije Zielen voor gedetineerden in (jeugd)gevangenissen en tbs-klinieken, meldt het ANP.

In een hoofdelijke stemming stemden 69 Kamerleden voor en 67 tegen.

Dreigingsbeeld Terrorisme

Het VVD-Kamerlid Ulysse Ellian drong aan op een verbod van het tijdschrift, dat zich richt op moslims die gevangen zitten, omdat gedetineerden op terroristenafdelingen via het blad contacten met de buitenwereld zouden kunnen onderhouden of aangaan

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) gaf dit eerder aan in het Dreigingsbeeld Terrorisme, dat een beschrijving van de veiligheidssituatie in Nederland geeft.

De achtergrond en herkomst van het magazine worden momenteel niet gecontroleerd door de Dienst Justitiële Inrichtingen, verantwoordelijk voor het gevangeniswezen.

Demissionair minister Franc Weerwind ontraadt motie

Demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) had de motie ontraden en stelde voor om de inhoud van het blad per uitgave te beoordelen voordat het wordt toegestaan.

Ellian achtte dit niet voldoende en benadrukte met name de waarschuwing van de NCTV, evenals de vermeende jihadistische achtergrond van het blad en de betrokkenheid van een radicale jongerenwerker.