Binnenland

Gaswinningsproblematiek veroorzaakt veel stress onder inwoners van Groningen

03-04-2024 18:02

Illustratiefoto @Pixabay

Redactie, TPO, 4 april 2024 – De gaswinningsproblematiek blijft een aanzienlijke impact hebben op Groningers. Mensen die herhaaldelijk schade aan hun woning hebben gehad, ervaren een verslechterende gezondheid.

Dit blijkt uit het woensdag gepubliceerde vragenlijstonderzoek Gronings Perspectief – fase 4, uitgevoerd door het Nivel en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Herhaaldelijk schade leidt tot verslechtering gezondheid

Interviews met ouderen tonen een sterke invloed op hun vertrouwde omgeving en sociale netwerk. Desondanks lijkt er een voorzichtig begin van herstel te zijn opgetreden: zodra de versterking van de woning is voltooid, voelen bewoners zich weer iets veiliger en nemen stressklachten af.

Sinds 2016 meet het onderzoek Gronings Perspectief de impact van aardbevingsschade onder de bevolking van de provincie Groningen. Via vragenlijsten wordt onderzocht hoe mensen zich voelen over hun veiligheid, hoe ze risico’s inschatten, hoeveel vertrouwen ze hebben in instanties en hoe gezond ze zijn. De resultaten tonen aan dat al deze aspecten negatief worden beïnvloed.

De verslechtering van de gezondheid, zowel fysiek als mentaal, is het meest uitgesproken onder deelnemers die herhaaldelijk aardbevingsschade hebben geleden.

Deze groep voelt zich vaker machteloos, minder hoopvol en schat het risico om in de knel te komen hoger in, vergeleken met mensen zonder schade of met slechts één keer schade.

Afname klachten na versterking huis

Ouderen lijken veerkrachtiger te zijn op het gebied van mentale gezondheid, maar het ouder worden speelt wel een rol in de ervaren belasting. Ze hechten meer belang aan hun wooncomfort op korte termijn en hebben moeite met het verlies van vertrouwde sociale contacten en omgevingen.

Het vertrouwen in de Rijksoverheid is sinds 2021 afgenomen, maar het vertrouwen in de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) neemt toe zodra het versterkingsproces van start gaat.

De onderzochte Groningers ervaren nog steeds een sterke verbondenheid met hun buurt of dorp, ondanks de gevolgen van de gaswinningsproblematiek. Dit gevoel van verbondenheid blijft onveranderd, zelfs tijdens de versterking van hun huis.

Na voltooiing van de versterking van hun huis zien bewoners een afname van gezondheids- en stressgerelateerde klachten. Dit geeft hen meer hoop en een groter gevoel van veiligheid.