ThePostOnline

Veranderingen op de arbeidsmarkt door AI – welke banen komen erbij en welke gaan verloren?

04-04-2024 13:36

Het lijkt geen twijfel dat de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie (AI) ons leven de afgelopen jaren aanzienlijk hebben veranderd. Deze krachtige technologie heeft zijn weggevonden naar een groot aantal gebieden en is sindsdien onmisbaar geworden.

Vooral in marketing is dit een groot voordeel, omdat het zorgt voor sterk gepersonaliseerde klantervaringen. Iedereen die op de webshop surft, krijgt zeer geschikte aanbiedingen te zien en iedereen die graag online gokt op gokplatforms zoals casino777, krijgt precies die spelopties te zien die perfect passen bij hun eigen klikgedrag.

Natuurlijk moet alle technologie hierachter door iemand geproduceerd, geprogrammeerd,gecontroleerd en verder ontwikkeld worden, waardoor het toegenomen gebruik van AI compleet nieuwe banen oplevert. Tegelijkertijd zijn er echter ook banen die door de voortschrijdende automatisering in sommige sectoren bedreigd worden en daarom waarschijnlijk op een gegeven moment zullen uitsterven.

Waarom is AI eigenlijk zo populair?

De introductie van AI-ondersteunde computersystemen heeft een hele nieuwe dimensie geopend van wat technisch mogelijk is. Vergeleken met de programma’s die eerder werden gebruikt, is AI niet langer beperkt tot bepaalde reactiepatronen waarvoor het is geprogrammeerd, maar blijft het zich zelfstandig ontwikkelen.

AI heeft het fascinerende vermogen om te leren en zo het menselijk denken zeer getrouw na te bootsen. Of we nu een spraakassistent zoals Siri gebruiken om online onderzoek voor ons te doen of bepaalde zoektermen invoeren op Google – de AI-algoritmes die erin zijn ingebouwd zijn bezig om ons steeds betere resultaten te presenteren.

Uit de verkregen gegevens, die voortdurend worden geanalyseerd, ontcijfert AI bepaalde patronen die haar verdere inzichten verschaffen. Op basis hiervan kan het slimme conclusies trekken en dus ook geschikte oplossingen vinden voor voorheen onbekende correlaties.

Dit stelt AI-gestuurde machines in staat om onafhankelijke beslissingen te nemen en zich voortdurend te verbeteren. En juist hierdoor kunnen ze bepaalde taken, zoals vertalingen en het creëren van afbeeldingen en tekst, heel goed zelf oplossen zodra ze de benodigde uitvoergegevens krijgen.

Wat zijn de voordelen hiervan?

AI neemt ons veel routinetaken uit handen, maakt rapporten voor ondernemen, herkent afwijkingen en kan daarom ook prachtig worden gebruikt voor een breed scala aan controle-en waarschuwingssystemen. Dit maakt intelligente technologie onmisbaar in veel toepassingsgebieden, omdat het enorm veel tijd en moeite bespaart, wat vooral belangrijk is in een zakelijke context.

Bovendien maken AI-systemen minder snel fouten dan mensen, omdat ze hun resultaten vooraf kunnen vergelijken met bestaande empirische waarden en natuurlijk altijd betrouwbare, consistente prestaties laten zien. Dit verlaagt de foutmarge, wat een positiefeffect heeft op de nauwkeurigheid en productiviteit.

Risico’s analyseren, digitale bronnen doorzoeken, overlappingen en anomalieën detecteren – AI kan dit allemaal en gaat daarmee een grote stap verder dan alles wat daarvoor is gedaan. Het spreekt voor zich dat een groot aantal bedrijfstakken en verantwoordelijkheidsgebieden hiervan kunnen profiteren om hun eigen werk gemakkelijker te maken en tegelijkertijd de kwaliteit ervan te optimaliseren.

AI – een vloek of een zegen voor de huidige arbeidsmarkt?

De media schetsen vaak een veel te negatief beeld en voeden de angst dat robots ons binnenkort volledig overbodig kunnen maken. Hoewel er zeker banen verloren gaan door vergaande automatiseringsmaatregelen, met name in productiebedrijven, voorspellen studies een positief algemeen resultaat voor de werkgelegenheidssituatie in de komende 10 jaar.

De revolutie in de moderne technologie biedt immers tal van nieuwe specialisatiegebiedenen dus veel boeiende banen die voorheen niet eens bestonden. Het hangt ook sterk af van het specifieke beroep in hoeverre het daadwerkelijk wordt beïnvloed door de innovaties en dus door mogelijke rationaliseringsmaatregelen of niet.

Terwijl sommige banen in de traditionele verwerking, marketing of ontwerp steeds meerdoor computers kunnen worden uitgevoerd, geldt dit niet voor veel andere banen. Overal waar werk rechtstreeks met mensen wordt gedaan en digitalisering weinig of geen invloed heeft, zullen de overeenkomstige banen natuurlijk in dezelfde mate blijven bestaan.

Dit geldt dus voor sociale sectoren zoals de zorg en het onderwijs, maar ook voor de geschoolde beroepen, de bouwsector of al het dienstverlenend personeel – bijvoorbeeld in de horeca.

Welke werkgebieden worden steeds meer vervangen door AI?

De banen die het meeste risico lopen zijn de banen die al vervangen kunnen worden door een specifiek computersysteem. Dit zijn vaak administratieve taken, het verzamelen en invoeren van gegevens of activiteiten die altijd hetzelfde patroon volgen.

Dit betekent dat er in de nabije toekomst steeds minder behoefte zal zijn aan griffiers, accountants en kredietinspecteurs, boekhouders en tekenaars. Zelfs het ingewikkelde werk van belastingconsulenten kan worden geleerd aan computers, die uiteindelijk de noodzakelijke reconciliaties zullen uitvoeren.

Proeflezers zullen ook niet langer nodig zijn, aangezien gespecialiseerde software nog nauwkeuriger kan werken. Veel traditionele assistenten- en klerkenfuncties zullen ook worden beïnvloed, net als industriële ontwerpers. AI kan immers ook worden getraind om creatief te zijn en dus zeer professionele resultaten te produceren op het gebied van design.

Waar worden elders nieuwe banen gecreëerd?

Zoals gezegd zijn er ook talloze hoogopgeleide werknemers nodig om alle AI-ondersteundesystemen zover te krijgen dat ze soepel functioneren. Het bijbehorende personeel is ook nodig op managementniveau om bedrijven om te vormen met het oog op de toenemende digitalisering.

Er is ook een groeiende vraag naar speciaal opgeleide experts in onder andere het onderwijs, de logistiek en de gezondheidszorg, die weten hoe ze met alle nieuwe technologie moeten omgaan en deze kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om digitaal leren te bevorderen, optimaal gebruik te maken van transportcapaciteiten en AI-gebaseerde apparaten te gebruiken voor nieuwe medische diagnose methoden.

IT is ook een enorm gebied waarin voortdurend nieuwe banen worden gecreëerd en naar jong talent wanhopig wordt gezocht. Vooral voor cybersecurityspecialisten en AR/VR-ontwikkelaars zijn er tal van mogelijkheden om hun diepgaande kennis te benutten en daarom worden deze banen momenteel als bijzonder veelbelovend beschouwd.

Daarnaast zijn er nog verschillende andere beroepen die zonder AI niet eens zouden bestaan:

● Prompt engineer: Om de gewenste resultaten te bereiken, moeten AI-modellen zoals ChatGPT worden getraind door een prompt engineer met overeenkomstige datasets.

● AI Cloud Architect: Zij zorgen ervoor dat de AI-software succesvol wordt geïntegreerd in cloudoplossingen en dus altijd online toegankelijk is.

● AI-bedrijfsstrateeg: Hierbij gaat het om het plannen en realiseren van de implementatie van geschikte AI-toepassingen voor het bedrijf.

● AI forensisch expert: Verantwoordelijk voor het implementeren van de wettelijkebepalingen.