Politiek

Programkabinet van PVV, VVD, NSC en BBB presenteren ‘Hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028’

16-05-2024 12:30

Informateurs Richard van Zwol (l) en Elbert Dijkgraaf overhandigen het 'Hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028' aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Martin Bosma (r). @Zamire Willems, TPO, tv-uitzending NOS.

Zamire Willems, TPO, 16 mei 2024 – De kogel is door de kerk: in de nacht van woensdag op donderdag, om 02.00 uur, een kleine twee uur na het verstrijken van de officiële deadline, overhandigden informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol hun eindverslag en het ‘Hoofdlijnenakkoord 2024–2028’ van PVV, VVD, NSC en BBB aan Twee Kamervoorzitter Martin Bosma.

De Tweede Kamer debatteert woensdag 22 mei over het Hoofdlijnenakkoord, dat bijna zes maanden na de verkiezingen van 22 november tot stand kwam.

 

Concrete stappen

Met het akkoord slaan de vier partijen naar eigen zeggen een nieuwe weg in, met een zogeheten extraparlementair programkabinet bestaande uit ministers zowel binnen als buiten de politiek, die regeren op basis van een beknopt akkoord.

De ambitie van het nieuwe, rechtse kabinet is naar eigen zeggen groot. Of het nu gaat om bestaanszekerheid, gezondheidszorg, financiën of de beschikbaarheid van voldoende woningen, maar ook het streven naar het aanzienlijk verminderen van de hoge instroom van asielzoekers en immigranten. Ook worden vissers weer apart benoemd, samen met boeren en tuinders die weer perspectief worden geboden voor de toekomst.

 

Om de ambities te realiseren, zetten PVV, VD, NSC en BB in het akkoord een aantal concrete stappen:

  • Lastenverlichting vanaf 2025, gericht op de hardwerkende Nederlanders, jong en oud, zoals de middeninkomens, ondernemers. En ook voor mensen in de knel en hun bestaanszekerheid.
  • Het strengste toelatingsregime voor asiel en het omvangrijkste pakket voor grip op migratie ooit.
  • Een grote impuls in woningbouw, infrastructuur, bereikbaarheid en energietransitie.
  • Meer dan halveren van het eigen risico in de zorg tot het niveau van 165 euro in 2027 en investeren in de ouderenzorg.
  • Baas in eigen bedrijf in landbouw en visserij; een impuls voor een toekomst van deze sectoren en voor voedselzekerheid voor ons allemaal.
  • Meer zeggenschap van burgers door een ander kiesstelsel en versterking van grondrechten door een constitutioneel hof.
  • Nederlanders veilig houden door een stevige aanpak van criminaliteit en terreur.

 

Focus regeerprogramma op tien hoofdpunten

Het nieuwe kabinet zet zich in voor de ontwikkeling van een regeerprogramma op basis van het hoofdlijnenakkoord, waarin de volgende tien hoofdpunten centraal staan:

1. Bestaanszekerheid en koopkracht

2. Grip op asiel en migratie

3. Wonen en volkshuisvesting, infrastructuur, openbaar vervoer en luchtvaart; elke regio telt

4. Een goede toekomst voor landbouw en visserij, voor voedselzekerheid, voor natuur

5. Energie, leveringszekerheid en klimaatadaptatie

6. Toegankelijke publieke voorzieningen; zorg en onderwijs

7. Goed bestuur en een sterke rechtsstaat

8. Nationale veiligheid

9. Internationale veiligheid

10. Solide overheidsfinanciën, economie en vestigingsklimaat

Formateur

In het eindverslag adviseren de informateurs om één van hen, Richard van Zwol, aan te wijzen als formateur en hem te belasten met de vorming van een kabinet, dat berust op het hoofdlijnenakkoord van de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB. De keuze om Van Zwol naar voren te schuiven als formateur volgt op de wens van de vier fracties.

Zo valt te lezen in het eindverslag: “Met het oog op de continuïteit in de kabinetsformatie hebben de voorzitters van de vier fracties tot slot geconcludeerd dat het wenselijk is om één van de informateurs, de heer R. van Zwol, aan te zoeken als formateur.

De heer Van Zwol is bereid een opdracht tot formatie te aanvaarden en hierover verslag uit te brengen.”