ThePostOnline

Nederlandse online casino industrie zeerontevreden over het coalitieakkoord

03-06-2024 11:18

Het voorlopige coalitieakkoord heeft de aandacht getrokken van velen, vooral door de voorgestelde veranderingen in de kansspelbelasting. Deze veranderingen zijn bedoeld omde gokindustrie in Nederland te reguleren en om meer inkomsten voor de staat te genereren. Maar wat houden deze veranderingen precies in en wat betekenen ze voor spelers en aanbieders van kansspelen? Lees verder om een beter beeld te krijgen van de impact van het coalitieakkoord op de kansspelindustrie.

Hogere belastingen als ontmoedigingsbeleid?

De kansspelbelasting in Nederland heeft recentelijk enkele belangrijke veranderingen ondergaan, zoals ook vastgelegd in het voorlopige coalitieakkoord. Deze veranderingen zijn bedoeld om de gokindustrie beter te reguleren en om de belastinginkomsten van de staat te verhogen.

Verhoging van het belastingtarief

Een van de meest opvallende veranderingen is de verhoging van het belastingtarief voor kansspelen. Het huidige tarief wordt verhoogd van 30,5 procent naar 37,8 procent. Gewonnen bedragen tot 449 euro vallen hierbuiten. Het is een reactie op de groeiende populariteit van online gokken, en lijkt er vooral op te zijn gericht om de staatskas te spekken. De beoogde inkomsten voor de staat als gevolg van deze belastingverhoging worden geraamd 202 euro miljoen per jaar.

Aangenomen kan worden dat de verhoging van de kansspelbelasting in zekere mate van ontmoediging meebrengt voor spelers. Het afdragen van bijna 40 procent van de winst is wellicht voor bepaalde groepen spelers disproportioneel. Als gevolg hiervan zouden spelers er eerder voor kunnen kiezen om uit te wijken naar online casino’s die buiten Nederland actief zijn.

Belastingplicht buitenlands casino blijft

Naast de tariefverhoging wordt de belastingplicht voor gewonnen bedragen bij het casino zonder Cruks in stand gehouden. Dit houdt in dat spelers zelf verantwoordelijk blijven voor het afdragen van de kansspelbelasting over de gewonnen bedragen bij het online casino zonder Cruks. Wanneer iemand speelt bij een door de Nederlandse Kansspelautoriteit vergund casino, dan zal het casino de belastingaangifte verzorgen.

Strengere regulering van online gokken

De opkomst van online gokken zonder Cruks heeft geleid tot strengere wet- en regelgeving. De Kansspelautoriteit krijgt meer bevoegdheden om toezicht te houden en sancties op teleggen aan illegale aanbieders. Dit omvat hogere boetes en strengere controles op naleving van de wetgeving.

Bescherming van kwetsbare spelers blijft belangrijk

Een belangrijk aspect van de veranderingen is de bescherming van kwetsbare spelers, zoals gokverslaafden. De nieuwe maatregelen omvatten strengere regels voor reclame en promotie van kansspelen, evenals verplichte interventies voor aanbieders om problematisch gokgedrag te identificeren en aan te pakken. Dit moet bijdragen aan het verminderen van gokverslaving en het bevorderen van verantwoord speelgedrag.

Een concreet voorbeeld hiervan is de invoering van de gokstop. De voorgestelde veranderingen komen voort uit een bredere context van groeiende zorgen over de impact van gokken op de samenleving. Met de legalisering van online kansspelen in 2021, werd het noodzakelijk om de regelgeving aan te passen aan de nieuwe realiteit. De verhoging van het belastingtarief en de uitbreiding van de belastingplicht zijn bedoeld om de markt eerlijker en transparanter te maken, terwijl de bescherming van spelers centraal blijft staan.

Reacties vanuit de casinobranche

De voorgestelde veranderingen in de kansspelbelasting hebben geleid tot gemengde reacties binnen de casinobranche. Verschillende belanghebbenden hebben hun zorgen en steun geuit. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste reacties uit de branche.

Zorgen over verhoogde belastingtarieven

Veel casino-exploitanten maken zich zorgen over de verhoging van het belastingtarief. Zij vrezen dat deze extra kosten hun winstmarges zullen verkleinen en hun concurrentievermogen zullen aantasten. Legale casino’s worden immers minder aantrekkelijk voor spelers.

Positieve reacties op de bescherming van kwetsbare spelers

De maatregelen ter bescherming van kwetsbare spelers, zoals strengere regels voor reclame en verplichte interventies, worden grotendeels positief ontvangen. Exploitanten zijn het erover eens dat verantwoord spelen een prioriteit moet zijn – en blijven- en dat gokverslaving effectief moet worden aangepakt. Veel casino’s hebben al initiatieven genomen om verantwoord spelen te bevorderen. Dit uit zich niet enkel aan de verplichte Cruks-koppeling, maar met name in stuk voorlichting richting spelers.

Standpunten van brancheorganisaties

Brancheorganisaties zoals de Nederlandse Online Gambling Association (NOGA) en de Vereniging van Nederlandse Casino’s (VNC) hebben gemengde reacties gegeven. NOGA heeft aangegeven dat de belastingverhoging een zware last kan vormen voor online aanbieders, vooral in een competitieve markt. Tegelijkertijd steunen ze de strengere regulering en bescherming van spelers.

De VNC benadrukt de noodzaak van een evenwichtige aanpak die rekening houdt met de belangen van zowel exploitanten als spelers. Beide organisaties pleiten voor meer dialoog met de overheid om de voorgestelde veranderingen te verfijnen en ervoor te zorgen dat de implementatie eerlijk en effectief is. In hun optiek is het verhogen van de kansspelbelasting met ruim 7 procent eenzijdig, en vooral gericht op de korte termijn-inkomsten voor de Overheid.

Effect op de kanalisatie naar legale online casino’s

De voorgestelde veranderingen in de kansspelbelasting, zoals vastgelegd in het voorlopige coalitieakkoord, hebben mogelijk grote gevolgen voor de kanalisatie naar legale online casino’s. Kanalisatie verwijst naar het proces waarbij spelers worden aangemoedigd omgebruik te maken van legale en gereguleerde gokaanbieders in plaats van een (internationaal) no Cruks casino.

De verhoging van het belastingtarief kan een dubbel effect hebben op de kanalisatie. Aan de ene kant kunnen spelers die bij legale aanbieders spelen ontevreden zijn over de verhoogde belastingdruk. Dit kan de aantrekkelijkheid van legale casino’s verminderen, waardoor spelers mogelijk weer geneigd zijn om naar een online casino zonder Cruks over te stappen die buiten de Nederlandse wet-en regelgeving opereren.

Dit casino zonder Cruks legt de verantwoordelijkheid tot het betalen van kansspelbelasting bij de spelers zelf. Dit kan een risico vormen omdat spelers vervolgens (bewust) geen belasting betalen of fouten maken in de belastingaangifte. Aan de andere kant kan de verhoging van het belastingtarief bijdragen aan hogere belastinginkomsten, die vervolgens kunnen worden geïnvesteerd in betere handhaving en toezicht. Dit kan helpen om illegale aanbieders effectiever aan te pakken en spelers beter te beschermen. Dit kan uiteindelijk de kanalisatie naar legale platforms bevorderen.

Landen met de hoogste en laagste belastingtarieven

Verschillende Europese landen hebben hun eigen benadering van kanalisatie en kansspelbelasting, met eigen belastingtarieven en regelgeving. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven van hoe andere landen dit vraagstuk aanpakken, inclusief landen met de hoogste en laagste kansspelbelasting tarieven, en de effecten van deze tarieven.De hoogste belastingtarieven vinden we terug in Frankrijk – en straks dus ook in Nederland. Het belastingtarief op winsten is daar vastgelegd op 37.7 procent. De hoge belastingtarieven in Frankrijk hebben geleid tot uitdagingen voor kanalisatie.

Veel spelers kiezen voor een casino over de grens zonder Cruks die betere uitbetalingen biedt vanwege de lagere belastingdruk. Dit ondermijnt de gereguleerde markt en maakt het moeilijker om spelers te beschermen en verantwoord spelen te bevorderen. De vraag rijst uiteraard of dit ook voor de Nederlandse gokmarkt gaat gelden? Daarnaast wordt een relatief laag belastingtarief op kansspelen gezien in Malta. Het geldende tarief bedraagt daar slechts 5 procent op het spelresultaat. De lage belastingtarieven in Malta hebben het land zeer aantrekkelijk gemaakt voor gokaanbieders en spelers.

Veel bedrijven hebben zich in Malta gevestigd om te profiteren van het gunstige belastingklimaat. Dit heeft geleid tot een bloeiende gokindustrie, maar er zijn ook zorgen over de effectiviteit van de regulering en het toezicht. Mede hierom is het belangrijk om altijd te streven om bijeen betrouwbaar casino zonder Cruks te gaan spelen. De benaderingen van Europese landen variëren sterk, met belastingtarieven die invloed hebben op de mate van kanalisatie.

Landen met redelijke belastingtarieven en strengeregulering, zoals Denemarken en Zweden, hebben over het algemeen succes in het bevorderen van kanalisatie naar legale aanbieders. Daarentegen kunnen zeer hogebelastingtarieven, zoals in Frankrijk – en Nederland – , spelers naar het casino zonder Cruks doen laten overstappen. Lage belastingtarieven, zoals in Malta, kunnen een gokindustrieaantrekken maar vereisen robuuste regulering om effectief te zijn.