Binnenland

COA stelt ambitie voor 2026: helft asielzoekers heeft betaalde baan

05-06-2024 09:52

Asielzoekers
Foto: COA/Inge van Mil

De helft van de asielzoekers die mogen werken moet volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in 2026 een betaalde baan hebben. Het COA stelt dat dit ambitieuze doel haalbaar is, mits de achterstand in de inschrijving bij de Basisregistratie Personen (BRP) wordt weggewerkt. Asielzoekers kunnen hierdoor sneller een burgerservicenummer (BSN) krijgen en eenvoudiger aan het werk gaan.

 

Redactie, TPO, 5 juni 2024 – Het COA heeft de Tweede Kamer woensdag de ‘Stand van de Uitvoering‘, een 16 pagina’s tellend rapport met daarin de belangrijkste knelpunten uit de dagelijkse praktijk en de oplossingsrichtingen voor verbetering, aldus berichtgeving op de website van het COA.

Volgens COA-gegevens gebaseerd op een rapport van april 2023 werkt momenteel slechts 4 procent van de asielzoekers. Een COA-woordvoerder meldt dat er nu meer mogelijk is, omdat de 24-wekeneis, die bepaalde dat asielzoekers slechts 24 van de 52 weken per jaar mochten werken, is afgeschaft.

De woordvoerder benadrukt dat veel asielzoekers graag willen werken en roept werkgevers, gemeenten en de landelijke overheid op om samen met het COA deze ambitie te realiseren.

‘Snellere en betere integratie door (vrijwilligers)werk’

Om dit doel te bereiken, moeten ook andere obstakels worden weggenomen. Zo moet volgens het COA de aanvraagprocedure voor tewerkstellingsvergunningen eenvoudiger worden gemaakt en de achterstand bij de inschrijving in de BRP worden weggewerkt. Momenteel zouden zo’n 18.000 asielzoekers op hun BSN wachten.

Daarnaast zou de uitbreiding van de zogenoemde Meedoenbalies, waar asielzoekers worden gekoppeld aan vrijwilligerswerk en betaalde banen, een oplossing kunnen bieden. Het COA pleit al langer voor ruimere werkmogelijkheden voor asielzoekers, wat ook maatschappelijke voordelen oplevert.

Bestuurslid Joeri Kapteijns: “Mensen op onze opvanglocaties die betaald of onbetaald werk doen, integreren beter en sneller in de samenleving. Het is belangrijk voor hun zelfredzaamheid en eigenwaarde, overigens ook voor de kleine minderheid die uiteindelijk Nederland moet verlaten. Zo krijgen bijvoorbeeld meer bewoners loon, waarmee zij zelf gaan meebetalen aan de opvang en meer te besteden hebben in Nederland.”

Vier belangrijke knelpunten

Naast de belemmeringen voor deelname aan de arbeidsmarkt, benoemt het COA in het rapport nog vier belangrijke knelpunten, waar de organisatie aangeeft wat er volgens hen nodig is om deze knelpunten aan te pakken. Het gaat hierbij om:

  • Het aanhoudende tekort aan reguliere opvangplekken
  • Het toenemende aantal alleenreizende jongeren en kinderen.
  • Statushouders die te lang in de asielopvang verblijven
  • Een kleine groep overlastgevers met ernstige psychische, psychiatrische of verslavingsproblemen, die veel onrust veroorzaken.