Economie

Europese Commissie dringt aan op hervorming arbeidsmarkt Nederland

20-06-2024 17:55

Foto via Unsplash. Bewerkt door TPO.

De Europese Commissie vindt het noodzakelijk dat de Nederlandse overheid ingrijpt op de arbeidsmarkt, flexwerk moet minder aantrekkelijk worden gemaakt. De commissie stelt dat het aandeel mensen dat als zzp’er of met een tijdelijk contract werkt, groot blijft, wat zorgt voor een grotere kloof.

 

Redactie, TPO, 20 juni 2024 – In een reeks aanbevelingen aan Nederland stelt de commissie dat flexwerk voor een grotere kloof tussen werkenden met verschillende soorten dienstverbanden zorgt. Ook zou het “verstorende effecten aan de randen van de arbeidsmarkt” hebben, meldt het RD.

De commissie waarschuwt daarnaast voor nadelen voor de bredere economie. Flexwerkers zijn relatief goedkoop in te schakelen, wat werkgevers minder snel zou aanzetten om te investeren in extra scholing en de productiviteit van hun personeel te verhogen.

Dit kan leiden tot een stagnatie in de ontwikkeling van vaardigheden en een daling in de algehele economische groei.

Onbenutte bronnen van werknemers: migratieachtergrond en deeltijdwerkers

In april vorig jaar kondigde het kabinet maatregelen aan om werkenden meer zekerheid te geven. Zo zouden nulurencontracten worden verboden en krijgen oproepkrachten recht op een vast aantal uren.

Vakbond FNV vindt echter dat de uitvoering van deze maatregelen te lang duurt. Volgens Petra Bolster van FNV’s dagelijks bestuur is het onvoorstelbaar dat deze hervormingen nog niet van de grond zijn gekomen.

De Europese Commissie roept Nederland ook op om beter gebruik te maken van potentiële werknemers om de krapte in sectoren als IT, onderwijs, techniek en zorg op te lossen.

Ondanks de hoge participatiegraad in Nederland, zijn er nog onbenutte bronnen van werknemers, zoals mensen met een migratieachtergrond en deeltijdwerkers. Dit zou de druk op de arbeidsmarkt kunnen verlichten.

Werkloosheid blijft laag

Hoewel de Europese Commissie vindt dat Nederlanders meer moeten werken, blijft de werkloosheid in Nederland laag. In mei daalde het werkloosheidspercentage licht naar 3,6 procent. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat het werkloosheidspercentage sinds de zomer van 2023 al rond dit niveau schommelt.

Het aantal WW-uitkeringen nam in mei echter wel licht toe.

De werkloosheid onder jongeren daalde in mei van 8,7 naar 8,4 procent. Hoewel dit een positieve ontwikkeling is, blijft de werkloosheid in deze leeftijdsgroep aanzienlijk hoger dan bij 25-plussers. Veel van deze jongeren volgen onderwijs en zoeken een bijbaan, wat bijdraagt aan de hogere jeugdwerkloosheid.