Binnenland

Zorgen over cultuur in vrouwengevangenis Nieuwersluis

20-06-2024 13:00

Gevangenis @Pixabay

De Inspectie Justitie en Veiligheid blijft zich zorgen maken over de cultuur in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Vorig jaar bleken gedetineerden structureel slachtoffer te zijn van grensoverschrijdend gedrag door het personeel. Recent vervolgonderzoek toont aan dat de maatregelen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de gevangenis meestal van tijdelijke aard zijn en vaak onduidelijk verankerd.

 

Redactie, TPO, 20 juni 2024 – Zowel de DJI als de gevangenis hebben gewerkt aan bijna alle aanbevelingen uit het rapport van vorig jaar, meldt het ANP. Er zijn hoopgevende initiatieven gestart, zoals de oprichting van een werkgroep Sociale Veiligheid, de aanstelling van een externe vertrouwenspersoon en de introductie van een onafhankelijk meldpunt voor komend jaar.

De Inspectie benadrukt dat het belangrijk is deze trajecten te borgen in werkprocessen, wat momenteel nog onvoldoende zou gebeuren.

Over de stappen die de DJI als koepelorganisatie heeft genomen om de sociale veiligheid te verbeteren, is de Inspectie positiever. Centrale vertrouwenspersonen zijn stevig gepositioneerd binnen de organisatie en er is een verplichte opleidingsmodule ‘Werken met ingesloten vrouwen’ ontwikkeld voor medewerkers, die met vrouwelijke gedetineerden werken.

Deze ontwikkelingen dragen bij aan meer aandacht voor sociale veiligheid binnen het gevangeniswezen.

Noodzaak van cultuurverandering

Het vervolgonderzoek richtte zich enkel op de inspanningen van de DJI en de vrouwengevangenis om de aanbevelingen op te volgen. De Inspectie erkent dat een cultuurverandering tijd kost en dat het volledige effect van de maatregelen nog niet zichtbaar is.

Evaluatie van de resultaten van deze maatregelen zal op een later moment plaatsvinden.

Hoewel er positieve stappen zijn gezet, benadrukt de Inspectie dat een structurele verandering essentieel is. De huidige maatregelen lijken onvoldoende verankerd in de dagelijkse praktijk, waardoor de gewenste cultuurverandering op lange termijn onzeker blijft.

Blijvend evalueren

Het belang van permanente en goed ingebedde maatregelen kan volgens de Inspectie niet genoeg benadrukt worden en men zal daarom ook in de toekomst blijven evalueren hoe de maatregelen worden geïmplementeerd en welke effecten ze hebben op de cultuur binnen de vrouwengevangenis Nieuwersluis.

Het doel blijft om een veilige omgeving voor gedetineerden te creëren, vrij van grensoverschrijdend gedrag door het personeel.