Binnenland

Hof spreekt Richard de Mos opnieuw vrij van omkoping, wel schuldig aan schending ambtsgeheim

21-06-2024 13:28

Richard de Mos
Richard de Mos. Screenshot NPO.

De Haagse politicus Richard de Mos is door het gerechtshof in Den Haag vrijgesproken van omkoping: “Dat is in alle zaken niet het geval geweest”, aldus de voorzitter van de Rechtbank, die daarmee ook doelt op de zes medeverdachten. De Mos en Rachid Guernaoui hebben volgens het Hof als wethouder het ambtsgeheim wél geschonden.

 

Zamire Willems, TPO, 21 juni 2024 – Tijdens de uitspraak leest de voorzitter van de rechtbank niet het hele arrest voor, maar benoemt enkel de kern van de beslissing en geeft daarbij een samenvatting van een aantal belangrijke overwegingen.

Het Hof spreekt alle zeven verdachten vrij van omkoping. Wel is het Hof van mening dat De Mos zich meerdere malen schuldig heeft gemaakt aan schending van geheimhoudingsplicht. Door zijn handelen heeft de Haagse politicus het functioneren van het openbaar bestuur ondermijnd en de grenzen, die aan een hoge ambtenaar worden gesteld met betrekking tot integriteit, overschreden, aldus het Hof.

Ook Rachid Guernaoui is volgens het Hof schuldig aan het schenden van het ambtsgeheim, maar hij krijgt daar verder geen straf voor opgelegd.

Voorwaardelijke geldboete 2000 euro

Voor de effectiviteit en geloofwaardigheid van het openbaar bestuur is het volgens het Hof essentieel dat daar gevolgen aan worden verbonden, maar houdt ook rekening met het blanco strafblad van De Mos en acht een geheel voorwaardelijke geldboete dan ook passend en geboden.

Het Hof vindt, gelet op het aantal schendingen, de door het OM geëiste geldboete niet passend, en houdt Voor de vaststelling van de geldboete rekening met draagkracht De Mos.

Het hof leg De Mos een voorwaardelijke geldboete op van 2000 euro, met een proeftijd van 2 jaar.

Geen ontzetting uit bestuurlijk ambt

Ook ziet het Hof geen aanleiding om de bijkomende straf van ontzetting uit het recht om een bestuurlijk ambt te bekleden in rijks, provinciaal of gemeentelijk verband – dan wel enige andere organisatie met een overheidsstatus – op te leggen aan zowel Richard de Mos als Rachid Guernaoui.

Voor de andere vijf zaken, Atilla Akyol, zijn broer Erdinç Akyol, Edwin Jansen, Michel Zaadhof en Dennis Buis, vernietigt het Hof het vonnis en spreekt hen allen vrij.

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) tekende hoger beroep aan na een eerdere vrijspraak op 21 april 2023 door de rechtbank in Rotterdam. De Mos zou zich volgens het OM als toenmalige wethouder van Den Haag schuldig hebben gemaakt aan omkoping, corruptie en het lekken van geheime informatie.

Het OM eiste voor De Mos een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden, een werkstraf van 240 uur, 10.000 euro boete en een verbod om vier jaar lang een bestuurlijk ambt uit te oefenen, en voor de zes medegedachten de volgende eisen:

  • Oud-wethouder Rachid Guernaoui: voorwaardelijke celstraf van 4 maanden, werkstraf 160 uur, geldboete 7000 euro, geen bestuurlijk ambt voor 3 jaar uitvoeren.
  • Horecaondernemer Atilla Akyol: voorwaardelijke celstraf van 4 maanden, werkstraf 160 uur, geldboete 10.000 euro.
  • Zijn broer Erdinç Akyol: voorwaardelijke celstraf van 4 maanden cel, werkstraf 160 uur, geldboete 7000 euro.
  • Vastgoedondernemer Edwin Jansen: voorwaardelijke celstraf van 6 maanden, werkstraf 240 uur, geldboete 10.000 euro.
  • Vastgoedondernemer Michel Zaadhof: voorwaardelijke celstraf van 6 maanden, werkstraf 240 uur, geldboete 10.000 euro.
  • Vastgoedondernemer Dennis Buis: voorwaardelijke celstraf van 6 maanden, werkstraf 240 uur waarvan 120 uur voorwaardelijk, geldboete 10.000 euro.