Opinie

Prof. Paul Cliteur – Liquidatie advocaat: veiligheid is kerntaak van de staat, maar déze staat slaagt daar niet in

18-09-2019 12:50

Op 18 september 2019 werd Derk Wiersum, de advocaat van kroongetuige Nabil B., in Amsterdam vermoord. Hij was tevens plaatsvervangend rechter in de rechtbank van Breda.

Eerder al werd een rapport gepubliceerd over de anarchie in de Amsterdamse hoofdstad, maar dit lijkt toch wel een geheel nieuwe fase waarin we zijn komen te verkeren.

In de Troonrede die woensdag werd uitgesproken staat:

“Dat vertrouwen begint bij een sterke rechtsstaat die beschermt tegen criminaliteit, willekeur en machtsmisbruik”.

Maar dat is onjuist. Een rechtsstaat beschermt wel tegen willekeur en machtsmisbruik – van de staat zélf namelijk – maar niet tegen criminaliteit. Het is de staat, Vrouwe Justitia met het zwaard, die ons tegen criminaliteit zou moeten beschermen. De rechtsstaat moet worden beschermd tegen criminaliteit.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zou dat moeten doen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zou erin moeten slagen dat de veiligheid op straat gewaarborgd is. Immers Veiligheid is een kerntaak van de staat. Maar déze staat slaagt daar niet in, blijkens de anarchie in onze hoofdstad.

Bij het voorlezen van de Troonrede had de koning bij die passage over de rechtsstaat misschien moeten stoppen en zeggen:

“Dit zijn fabeltjes, dat lees ik niet voor. De rechtsstaat wordt helemaal niet beschermd door mijn dienaren (ministers). De rechtsstaat is in gevaar. Advocaten en rechters worden op straat vermoord en wie daartegen protesteert wordt vervolgd.”

 

Lees ook: Medellín aan de Amstel – Advocaat Derk Wiersum van kroongetuige Nabil B. geliquideerd

Lees ook: Video – De moedige vorst en zijn baard lezen de Troonrede voor