Verse biografie van Erich Ludendorff werpt nieuw licht op Oktoberrevolutie

Hoe kon deze zolang te boek staan als een soort marxistisch sprookje?