Doneer aan TPO
 

Minder lijden door minder mensen

Paul Hekkens, 20:04 PM, 10 juli 2018

Foto: assortiment spiraaltjes Als Bill Gates in 2015 aankondigt dat hij kindersterfte te lijf gaat, dan gebeurt dat zakelijk en resultaatgericht. Dan gaat het om de verwachte opbrengst per dollar. Om menselijk lijden te verminderen, zou het nog effectiever zijn, om niet enkel de kindersterfte, maar vooral het aantal geboorten te verminderen. Met waardigheid kun

Moeder natuur neemt wraak op arrogant gedrag van het verschijnsel mens

Paul Gerbrands, 17:34 PM, 14 februari 2018

Foto: YouTube Ooit meende Sisyphos op gelijke hoogte met de goden te kunnen staan. Hoe de god Zeus hem afstrafte, is alom bekend. Nu gedraagt zo’n beetje de halve mensheid zich als een god. Trump voorop. Hoe moet Moedertje Aarde daarop reageren? Met alle beschikbare talenten, gaven en vooral met technische hulpmiddelen meent de ene

Economische krimp accepteren om verdere verslechtering leefmilieu tegen te gaan

Paul Gerbrands, 17:34 PM, 12 februari 2018

De eerste honderd dagen van Rutte 3 zitten erop. De coalitie vertoont geen barstjes, men lijkt rustig aan het werk. “Ons voornemen is om dit jaar alle grote hervormingen en ambities in de steigers te hebben staan,” aldus degene die voor de derde keer zijn naam aan een kabinet heeft gegeven. Grote hervormingen en ambities.

‘Om rampen te voorkomen, moeten we echt werken aan een serieuze bevolkingspolitiek’

Carl-Eric Rasch, 15:07 PM, 24 juni 2017

Het is duidelijk dat de exponentiële groei van wereldbevolking vanaf de tweede helft van de vorige eeuw tot 7 en een half miljard inwoners in 2017 heeft geleid tot overexploitatie van de aarde. Daaraan ligt het vooral consumptiegedrag van rijke landen ten grondslag. Een betere formulering zou daarom zijn dat een sterke groei van het

Medemenselijkheid tegen elke prijs: de klimaatparadox

Peter van Druenen, 22:07 PM, 22 juni 2017

Het in toom houden van de wereldwijde bevolkingsgroei was in 1972 het belangrijkste thema in het Rapport van de Club van Rome, maar is in de decennia daarna uit de discussie verdwenen. De zoektocht naar het antwoord op de vraag hoe dat zo gekomen is, levert een ongemakkelijke waarheid op. De exponentiële groei van de

Mans En Garde: ‘Mea Culpa’

Michiel Mans, 18:30 PM, 18 oktober 2015

  In de Europese politiek en media overheersen de opvattingen dat Europa de huidige mensenstroom moet opvangen, zo niet opnemen. De aangevoerde argumenten hiervoor zijn zowel juridisch als moreel van aard. Het laatste niet zelden gevoed door een mea culpa voor verfoeide westerse bemoeienissen in het verleden, die de morele verplichtingen soms zelfs heilig maken,

Een dictator denkt niet aan geboortebeperking

Niels Hagen, 12:48 PM, 26 juli 2013

Geboortebeperking als oplossing voor het fosfaatprobleem. Volgens kunstenares Tinkebell moet het ons zelf reproduceren aan banden worden gelegd. Zo niet, dan ontstaat er binnen honderd jaar een probleem. De voorraad fosfaat die nodig is om ons van voedsel te kunnen voorzien, is dan compleet opgedroogd. Hoog tijd om het aantal mensen op aarde terug te

Krakers in een woeste wereld

Jordy Kruse, 14:00 PM, 06 oktober 2010

We leven in een woeste wereld. Op deze wereld die we ook wel aarde noemen, leven ruwweg 6,79 miljard mensen. Dat zijn er heel veel: zet ze maar eens op een rijtje en tel ze, veel dus. Naar mijn idee zijn er te veel mensen op aarde. In Nederland leven ongeveer 17 miljoen mensen. Vergeleken

Pagina 1 van 11